Trist Verona gratulerer Nathan

Foto: Inge Fjelddalen/Marit Hommedal (TA/Scanpix)

«Betyr det at jeg får lov til å dra tilbake til Rjukan?» spurte Verona da hun fikk høre at Nathan får bli i Norge.

BOSNIA: Verona Delic som i fjor ble uttransportert fra Rjukan, synes det er flott at Nathan blir «lovlig» norsk. Selv sliter hun voldsomt med fremmed skole og ukjent språk.

- Men Verona kommer til Rjukan i ti dager i mai, forteller pappa Damir.

Les saken i Telemarksavisa

Det er nå ganske nøyaktig ett år siden familien Delic ble uttransportert til Bosnia etter at UNE og senere Høyesterett, hadde bestemt at den ni år gamle jenta og hennes familie ikke var berettiget til å få norsk oppholdstillatelse.

- Situasjonen vår er veldig dårlig, forklarer Veronas pappa, da TA snakket med ham i går.

Verona sliter
Damir Delic forteller at familien til nå har bodd fire forskjellige steder i Bosnia siden mars 2012.

- Verona går på skole her, men sliter stort med å snakke og forstå språket. Det medfører også at hun ofte er trist, irritert og gråter mye. Hun føler også at ingen vil leke med henne, og vi synes det er trist at hun ikke har en eneste venn i nærheten. Det er ikke til å tro at dette skulle skje med Verona som var en glad jente. En som alltid smilte, sier Damir, i det han legger til; - Hun hadde jo så mange venner i Norge. Nå har hun ikke lyst på å gjøre noe, og jeg mener alt det hun og vi har opplevd etter at vi ble tvangssendt tilbake til Bosnia, bekrefter at barn som er født i Norge, og har bodd der i hele ni år, har store problemer med å integrere seg i et samfunn som for eksempel Bosnia, forklarer Damir. Damir forteller videre at verken han eller kona Ana har klart å skaffe seg arbeid.

- Fordi vi ikke har klart å få oss jobb, tenker vi mye på hva som kan skje hvis noen av barna blir syke. Uten arbeid har vi ingen helseforsikring eller rettigheter her nede. Hadde vi ikke hatt økonomisk hjelp fra støtteforeningen på Rjukan, er det vanskelig å si hvordan det hadde gått. Livssituasjonen ser slett ikke bra ut for tiden, sier Damir.

Følger med
- Kjenner dere til utfallet av Nathan-saken fra Bergen?

- Ja, vi er kjent med denne saken og følger nøye alt som skjer rundt asylbarn i Norge. Vi er glade for at Nathan endelig er blitt «lovlig» norsk, og håper at denne saken skal åpne muligheter for andre barn som er i samme situasjon.

- Føler dere at dere har vært utsatt for forskjellsbehandling?

- Det vi vil si er at lover og regler rundt asylbarn burde være mye mer tydelige.

Verona sa til oss etter at hun hadde hørt om Nathan-saken følgende; «Betyr det at jeg får lov til å dra tilbake til Rjukan?».

Til det måtte vi svare: «Nei, dessverre».

Da sa hun; «Nå skjønner jeg ingen ting. Nathan har bodd i Norge i seks år. Jeg var født i Norge og hadde bodd der i over åtte år. Likevel ble vi hentet og sendt til Bosnia».

- Forundret
TA har forespurt advokaten som representerer familien Delic om man se at det en forskjellsbehandling i Verona og Nathan-sakene. Til det svarer han;

- Jeg har ikke hatt tid til å lese dommen i Nathan-saken, så det er umulig for meg å svare konkret på spørsmålet. Rent generelt kan det være to ulike grunner til domsforskjellene. Den ene er at tingretten rett og slett har trosset høyesteretts signaler. I så fall er det merkelig at ikke staten har anket Nathans sak. En annen mulighet er at det er forhold i Nathans sak som er annerledes på avgjørende punkter, utover bare botidens lengde som gjør at tingretten mente avslaget ikke kunne anses gyldig. Men jeg har merket meg at siden vi var i tingretten med Veronas sak i 2011 har man begynt å vinne fram i disse sakene mer enn før. Men jeg er uansett svært forundret, særlig med tanke på avgjørelsen fra Høyesterett før jul, som ikke er oppløftende for asylbarn overhodet, sier advokat Håkon Bodahl-Johansen.

TA kjenner til at dommen som ble avsagt i Høyesterett når det gjelder Verona og hennes familie vil komme opp for Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Det er bekreftet av advokat Håkon Bodahl-Johansen i advokatfirmaet Elden DA.

- Jeg holder dere oppdaterte på hva som skjer i EMD. Mye taler for at de ikke ønsker å hastebehandle saken, og derfor kan det ta tid, skriver Bodahl-Johansen til Damir Delic for et par dager siden.

Les flere saker i ta.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.