Nå har TV 2 undertegnet avtalen med Kulturdepartementet om kommersiell allmenkringkasting.

Dermed får den private kringkasteren, som eies av det danske mediekonsernet Egmont, inntil 135 millioner kroner i året de neste fem årene.

-Dette er en milepæl for mediepolitikken. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger et reelt alternativ til NRK. Denne avtalen sikrer en god nyhetsproduksjon fra et mediemiljø utenfor Oslo. Det er essensielt for mediemangfoldet, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Du kan lese mer her: Staten og TV 2 skriver under avtale for kommersiell allmennkringkasting

10 mil utenfor Oslo
Ifølge pressemeldingen er noen av hovedkravene for å få inntil 675 millioner kroner knyttet til hvor TV 2 tar beslutninger.

■ Majoriteten av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 km utenfor Oslo, (Bergen)

■ Majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 km utenfor Oslo (Bergen).

Ja til Halden, nei til Fredrikstad
Det fremgår ikke av utsendelsen hvorfor grensen er akkurat 100 kilometer, men grensen gir klare utslag.

TV 2 slipper unna hvis de tar beslutninger i Halden, som ifølge Google Maps er 114 kilometer fra Oslo.

Fredrikstad, derimot, holder ikke. Det er bare drøyt 90 kilometer til de to andre store Østfold-byene Fredrikstad og Sarpsborg.

Vil TV 2-sjefen ta beslutninger nordover, går det greit med Hamar og Gjøvik. Vestover, derimot, er det alt for kort å reise til Drammen. For å utløse sjekken fra Kulturdepartementet, er Notodden greit, mens Kongsberg er for Oslo-nært.

Vil Olav Sandnes heller reise sørover, så må han minst til Sandefjord. Både Horten og Tønsberg ligger innenfor «100 kilometer-grensen».

Andre krav i avtalen
Dette er blant de øvrige kravene i avtalen:

TV 2 må ha et regnskapsmessig skille mellom den delen av fjernsynsstasjonen som får offentlige midler, og den delen som lever kommersielt av reklameinntekter.

TV 2 må ha daglige nyhetssendinger og tilby barneprogrammer på norsk.

Innholdet skal tilbys på en tv-kanal, men også gjøres tilgjengelig på internett, går det frem av avtalen med Kulturdepartementet.