Tvungen borgerlig vielse for alle?

Foto: (Thinkstock)

Eller skal kirken tvinges til å vie homofile?

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Ekteskapsinngåelse og vigselsritualer vekker stadig følelser, og selv om alle partiene unntatt KrF nå står bak den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, spriker det fortsatt i andre standpunktene innenfor dette området.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Her er hovedtrekkene i partienes syn på ekteskap og vigsel:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
- Ekteskapslovens § 16 må endres til å bli livssynsnøytral, og ikke omtale eller regulere vigslere i Den norske kirke spesielt. Trossamfunnene vedtar sin egen liturgi.

- Videreføre arbeidet med å opprette flere livssynsnøytrale seremonilokaler.

- Øke tilgangen på borgerlige vigselsmenn.

Senterpartiet vil:
I Senterpartiets program finner vi lite om temaet - med mindre det er godt gjemt - annet enn at partiet vil sikre økt tilgang til livssynsnøytrale seremonirom.

Sosialistisk Venstreparti vil:
- At lesbiske og homofile par skal sikres mulighet for vigsel i Den norske kirke så lenge kirken har vigselsrett.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
- Opprettholde dagens vigselsordning og tilbudet om borgerlig vigsel til dem som ønsker en seremoni i regi av staten

- Opprettholde en felles ekteskapslov

Fremskrittspartiet vil:
Også i Fremskrittspartiets program er det vanskelig å finne noe om temaet, men partiet fjernet på landsmøtet i mai alt som står om omkamp om ekteskapsloven i partiets handlingsprogram.

Venstre vil:
- Skille tydelig mellom den verdslige og den livssynstilknyttede delen av ekteskapsinngåelsen, og innføre borgerlig ekteskapsinngåelse som en generell ordning.

Kristelig Folkeparti vil:
- Gjeninnføre den tidligere ekteskapslovens definisjon av ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne.

- Sikre trossamfunn med vigselsrett fortsatt rett til ikke å måtte vie i strid med sin lære.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
- Forsvare den kjønnsnøytrale ekteskapsloven

Miljøpartiet De Grønne vil:
Vi finner lite om temaet i partiprogrammet, utover at partiet vil likestille og likebehandle alle tros- og livssynssamfunn, juridisk og økonomisk.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.