Bør Norge ta imot flere flyktninger? Bør skatter og avgifter økes?
Bør vi lete etter mer olje utenfor Lofoten?

Det er mye du skal tenke igjennom før du legger din stemme i valgurnen 11. september. Det kan være vanskelig å bestemme seg!

Nettavisen har laget en partitest hvor vi selvsagt også er innom el-biler, barnehager og kommunesammenslåinger. Ta testen og se hvilket parti du hører hjemme i!


Sett denne videoen?