- Unge menn forsvinner ut av arbeidslivet og det har vi ikke råd til, sier Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, til Nettavisen.

Han viser til statistikk fra arbeidskraftsundersøkelsen til SSB som viser at sysselsettingen blant menn de siste fire årene har falt markert, spesielt for menn i starten av 20-årene.

Les også: Ap-Giske advarer: - Én stemme til MDG, betyr ikke nødvendigvis et skifte

Trond Giske er gjesteredaktør i Nettavisen torsdag. Dette er en av sakene han ønsker fokus på.

Også for menn i tredveårene peker utvikling klart i feil retning. Giske er bekymret for konsekvensene.

- Det skaper en gruppe folk som føler seg utestengt fra arbeidslivet. Mange arbeidsløse unge menn er oppskriften på uro og bråk overalt, sier han.

Les også: Ap nede i 27 prosent på ny måling

Grunn til frykt

Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo, kjenner godt til utviklingen og medgir at det er frykte utviklingen.

- Vi bør være bekymret over at sysselsettingsratene faller såpass mye blant folk i den mest produktive alderen. For en ambisiøs velferdsstat som er avhengig av høy yrkesdeltakelse vil det ikke være bærekraftig på sikt, sier han til Nettavisen.

To viktige faktorer

Han viser til at folk som strever i utdanningsystemet som også har problemet med å komme inn i arbeidsmarkedet.

- Dette har rammet menn mer enn kvinner og folk i fattige familier mer enn de i rike familier, sier Røed.

Les også: DNB Markets: - For økonomien spiller det ingen rolle hvem som vinner valget

Røed trekker frem spesielt to ting som forklaring på utviklingen:

  • Teknologiske endringer som gjør at endel manuelle jobber forsvinner, innen blant annet felt som transport eller varehandel.
  • Migrasjonsmønstre skaper mer konkurranse fra utlandet.

- Det blir ikke færre jobber, men de med minst utdanning faller utenfor. Unge menn med lav utdanning er spesielt utsatt, sier Røed.

Mener regjeringen har vært for passive

Giske mener det er flere ting man kan gjøre fra politisk hold for å motvirke utviklingen.

- Vi har 8-9000 i kø hver høst som ikke får læreplass. Vi må sørge for alle får læreplass til slik at de får fullført et fagbrev. Vi må dessuten ha ordnede forhold i arbeidslivet for å motvirke sosial dumping, og sørge for at det snakkes norsk på arbeidsplassen, sier Giske.

Trond Giske mener dessuten regjeringen har vært altfor passive i dette spørsmålet.

-Vi har hatt en oljeprisfall som har truffet norsk økonomi, men det er ingen grunn til å la ledigheten bite seg fast. Selv om veksten går opp, så følger ikke jobbveksten med i like stor grad. Arbeidsløsheten ligger flatt, så det tar tid å få folk tilbake i jobb etter en nedgangstid. Da må det aktive tiltak til, sier Giske.

Hauglie avviser

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avviser at regjeringen ikke har gjort nok.

Les også: Arbeidsledigheten faller for åttende måned på rad

- Fallet i sysselsettingsandelen har vart siden 2008. Det største fallet kom faktisk før 2013, så dette er ikke noe som startet under denne regjeringen. Da Giske og Ap satt ved makten steg antallet unge utenfor skole og jobb fra 47.000 til 70.000. Under denne regjeringen har derimot andelen stabilisert seg, sier Hauglie til Nettavisen.

Les også: DNB Markets mener norsk økonomi har snudd

Hun viser dessuten til at utviklingen har flatet ut ut siden november i fjor.

- Det skjer altså på tross av den kraftige oljesjokket som norsk økonomi har hatt. I tillegg viser nå de siste tallene fra SSB at sysselsettingen øker markert og de fleste nye jobbene er kommet i privat sektor, sier hun.

Hun viser til at unge er mer utsatt i nedgangstider enn eldre.

- De som har lavest ansiennitet må ofte først ut ved nedbemanninger. Menn ser ut til å bli rammet noe hardere enn kvinner, sier hun.

Hun er enig i at utdanning og fagopplæring er viktig for å få opp sysselsettingen.

- For å klare det, må de fullføre videregående og da blir det for meg uforståelig at Ap har leflet med å skrote fraværsgrensen i videregående skole, sier hun.