Konfrontert med påstanden «vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er uforenlige», svarer flertallet av dem som har en mening at de er enige i noen grad, ifølge Bergens Tidende.

Professor Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for medborgerpanelet, og forsker blant annet på nordmenns skiftende holdninger til innvandring og integrering. Hun sier at resultatet må fortolkes sammen med andre spørsmål som handler om temaet.

– Samlet kan vi si at det finnes en vilje blant majoritetsbefolkningen til å inkludere muslimer til en viss grad, men ikke for enhver pris, sier hun.

Ivarsflaten opplyser at andre resultater viser at flertallet mener muslimske tradisjoner og levesett bør respekteres, men ikke beskyttes.

– Det går en ganske klar grense mellom å gi respekt og aktivt understøtte religion og tradisjon, sier hun.

Fremskrittspartiets velgere er de mest skeptiske, og drar opp snittet. Nesten åtte av ti Frp-velgere er enige i påstandene. På de to neste plassene kommer velgere fra Høyre og Senterpartiet, der omtrent halvparten er enige.