Gå til sidens hovedinnhold

Valgerd til kamp mot pyramidene

Kulturdepartementet går inn for nye og skjerpede regler i kampen mot pyramidespill. Lovforslaget setter grensen ved omfanget av medlemsverving.

Hvis din organisasjon henter mer enn 50 prosent av inntektene fra verving eller lignende, og ikke fra salg av varer og tjenester, kan den bli stemplet som ulovlig pyramidespill.

- En klarere grense
- Formålet med lovendringen er å forby pyramidespill og dermed trekke en klarere grense mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland ifølge en pressemelding fra Kirke- og kulturdepartementet.

Regjeringen foreslår en effektivisering av reglene ved å lovhjemle en straffesanksjonert dokumentasjonsplikt.

Må dokumentere
Det betyr at den som har hatt inntekter fra omsetningssystemer må kunne vise til at inntektene for det meste stammer fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke fra verving til systemet.

- Vårt mål er at dokumentasjonsplikten skal begrense etablering av pyramidespill. Vi vil sikre en reell mulighet til håndheving av forbudet mot pyramidespill. Det er viktig å hindre at mennesker blir lurt til store tap av denne typen virksomhet, sier Svarstad Haugland.

Fikk kritikk
Hun måtte tidligere i år svare for seg i Stortinget etter at arbeidet med å skjerpe lovgivningen mot pyramidespill ble lagt på is i påvente av EUs arbeid med et nytt direktiv.

Lovforslaget som nå er lansert er i praksis en blåkopi av EUs direktiv om virksomheters urimelige handelspraksis, som ble vedtatt av Europarådet i april i år.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her