*Nettavisen* Nyheter.

Vei og tog ikke viktig nok

Det er trist å konstatere at god og miljøvennlig infrastruktur ikke er viktig nok i Norge.

27.09.07 16:03

(NA24-KRONIKK): Utenfor København bygger danske myndigheter veier og bane av høy standard før de selger tomter og setter i gang byutvikling. Sverige har, uten oljemilliarder, de siste 15 år brukt mer enn fem ganger så mye midler på utbygging av infrastruktur enn oljelandet Norge.

Av Osmund Ueland, selvstendig næringsdrivende.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Scanpix)

Vi fortsetter som før med den ene utredningen etter den andre og utarbeider nasjonale transportplaner for fortidens behov. Ingen konkrete større jernbanesatsinger blir igangsatt. Miljøkravene vi har over oss besvares med tomt snakk uten vilje til å ta nødvendige grep. Vi må dessverre konstatere at jernbanesatsing ikke er viktig nok i et land som svømmer over med penger, og hvor trafikkproblemene rundt hovedstaden og landets største byer, bare øker.

Det er ikke lett å opprettholde respekt og tiltro til beslutningstakere som tydeligvis ikke tar sitt ansvar mer på alvor. Vilje til å styre må følges av viljen til handlekraft!

På tide å vise handlekraft fremfor å måle seg mot forrige regjering!

Samferdselsministeren skryter av at denne regjering bruker mer penger på samferdsel enn den forrige. Vi velgerne er nok mer opptatt av resultater som virker på vår hverdag - og hvor er resultatene å se for jernbanens del? Hva med for eksempel å beslutte at det innen seks år (man har allerede holdt på i 20 år!) skal bygges ferdig dobbeltspor fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien med hastighet på 200 km/t?

Bortkastet tid
Dersom dette er viktig nok, er det bortkastet tid vente på nye utredninger for Jernbaneverket, og/eller behandlingen av Nasjonal Transportplan i Stortinget i 2008.

Et slikt tiltak vil redusere reisetiden, øke frekvensen og redusere bilbruken! Miljøeffekten av mindre rushtidskøer til/fra bykjernen er jo nettopp det politikerne påstår må prioriteres! På disse tre konkrete baner, hvor halvparten av Norges befolkning bor, vil også togtrafikken på sikt kunne drives i økonomisk balanse, uten kjøp av tjenester fra staten.

Jeg tror at til og med Frp ville være enig i et slikt jernbanetiltak nå, fremfor å utrede flere luftslott som nye høyhastighetsbaner til Bergen, Trondheim og Stavanger. Finansdepartementet burde mer enn andre kunne applaudere dette forslaget uten at det skulle «ødelegge» landets økonomi.

Satsning på disse tre banestrekninger der befolkningstettheten er størst, er viktig for bosetting, næringsutvikling, kommunene, ja, det er faktisk god helse i å kunne reise raskt og godt – om noen skulle bry seg om det.

Samferdsel på dagsorden
Kanskje en fikk mer fart på vei - og baneutbyggingen, dersom flere departementer enn Samferdsel; som for eksempel Miljø-, Næring-, Helse-, og Kommunal- departementene, også interesserer seg for og forstår viktigheten av god infrastruktur og samferdsel?

Per Sandberg (Frp), leder for Stortingets kommunikasjonskomité, har under besøk i Fredrikstad forut for kommunevalget, lovet å gå en slik runde med de nevnte komiteer på Stortinget. Nå er valget over og noen venter på resultatet.

Ta livet av luftslottene
Samferdselsminister Navarsete var også i Fredrikstad før kommunevalget og møtte den svenske kommunikasjonsministeren. Tema var høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg. De ble enige om å møtes igjen¿ I stedet for å svare konkret på spørsmål fra Østfold-pressen om og når dette prosjektet ville bli realisert, glir svaret over i andre store utredninger som høyhastighetsbanene til Trondheim, Bergen og Stavanger. Det er tydelig at jo større prosjektene blir jo bedre fungerer de som redningsplanker for ikke å gjøre noe.

Min mening er at disse luftslottutredninger sender feil signaler til distriktene og kundene!

Det er også flaut at Norge som i tiår har utropt seg selv til miljønasjonen over alle, gjentatte ganger sier nei til invitasjon fra Sverige om å samarbeide om miljøtiltak. Hva er vår unnskyldning? Vi har ingen.

En flertallsregjering og et storting som ikke har vilje til å prioritere god samferdsel, bruker heller de kroner som er på budsjettpostene til tidkrevende utredninger.

Tenk om vi hadde hatt noen samfunnsbyggere i denne flertallsregjeringen, som kunne reist seg opp og fått de tre dobbeltsporstrekningene på Østlandet, kombinert med høyhastighetsbane til Göteborg, besluttet i løpet av kommende halvår? Det ville blitt lagt merke til!

Det ville også sendt noen etterlengtede signaler til Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen, og lokaltrafikken på Jærbanen, Trønderbanen og Gjøvikbanen, om at det er kanskje håp for fortgang i utbyggingen også der en gang.

Veier først der flest bor
På veisiden må en også være villig til å ta store grep, først og fremst der befolkningstettheten er størst! Det skulle bare mangle at vi ikke har råd til å bevilge oss det, men det er noe galt i styringen av landet når to viktige samfunnsoppgaver må gå på bekostning av hverandre, og samlet sett på bekostning av miljøet. Når det kommer firefelts motorveier før det kommer dobbeltsporet jernbane, er det noe galt. Om man vil motivere til bruk av kollektivtilbud må et godt alternativ til bilen etableres om man skal forvente at folk flest velger noe annet enn det de er vant med. Påført miljøsamvittighet motiverer ikke de store massene!

En roper også etter å få mer gods over på jernbanen. Da trenger en også doble jernbanespor på lange deler av de aktuelle jernbanestrekningene.

Lokale bompakker på vei, står bom fast i køen mot samferdselsministere for å komme med i neste Nasjonale Transportplan som skal behandles i Stortinget i 2008. Stat og kommune skylder på hverandre. Navarsete kommenterer 22. september Vegdirektoratets anslag på flere titall milliarder med bompengeprosjekter fremover. Hun sier at lokalt næringsliv må ha vært inne i prosjektene før de kommer på hennes bord.

Behovene for bedre infrastruktur har dessverre fått lov til å hope seg opp rundt i landet. Slik er det også i Fredrikstad, og det har ikke manglet på at næringslivet har sagt sitt, her og andre steder. Det som har manglet er at de folkevalgte ikke har erkjent viktigheten av god infrastruktur på vei og jernbane. Finansieringen går på styring av et rikt land. Det offentlige har et ansvar for å bygge en infrastruktur som gir næringslivet en positiv utvikling.

Kollektivtrafikken kan løses
I landets hovedstad går trikkene oftere enn noen gang – rullende fortau – kalles de. T-banen er i ferd med å få en del nye vogner, som kundene setter stor pris på. Busstilbudet er kraftig forbedret.

Frps samferdselsbyråd Peter N. Myhre har gode tanker om hvordan t-banen bør utvikles med fornyelser og store innfartsparkeringer. Han har også lovet at alle gamle t-banevogner nå skal erstattes med nye. Etterslepet i vedlikehold av infrastrukturen til t-banen snakker de folkevalgte ikke like varmt om!

I min tid som sjef for NSB fikk jeg anledning til å kjøpe nye tog til vel 6 milliarder kroner. Det er trist å se at Jernbaneverket ikke har fått anledning til å bedre helsetilstanden på skinner og tekniske anlegg tilsvarende, slik at en får full effekt av denne investeringen og fornyelsen.

La ikke den samme skjebne ramme hovedstadens T-bane nett, men sats på både nye vogner og oppgradert infrastruktur samtidig. Først da vil kundene få det kollektivtilbud de fortjener. Først da viser man evne til ikke å sløse med fellesskapets penger.

Ambisiøs strategi
Den nye styrelederen i det nyetablert Oslo Sporveier AS, Bernt Stilluf Karlsen, har på kort tid fått laget en ambisiøs strategi for utviklingen av kollektivtransporten i Oslo. Det er prisverdig, på høy tid, og helt nødvendig. Strategien er også omforent med trafikkselskapene.

Det som gjenstår er å beslutte strategien, og å begynne å handle, for å:

- innen to år å ta igjen alt etterslep på vedlikehold av infrastrukturen, slik at en får full nytte og effekt av de nye t-banevognene (noe annet vil være uansvarlig)

- kjøpe inn resterende nye vogner, slik at en sender riktige signaler til kundene

- oppgradere Holmenkollbanen og T-banetilbudet der til VM i 2011

- bruke videre utbygging av t-banenettet i Oslo til å styre bosetting og trafikk i og rundt hovedstaden.

Stilluf Karlsen snakker med slik varme om strategien at det nesten ikke blir behov for motforestillinger og spørsmål. Han lover at det ikke skal stå på penger. Han mener det vil stå på evnen i selskapene til å gjennomføre like raskt som pengene kommer.

Sterk T-banesatsing i hovedstaden vil kunne være det beste tiltak for å dempe den negative trafikkutviklingen.

Bortforklaring før penger?
Jeg håper Stilluf Karlsen ikke kommer i den situasjon at bortforklaringens tid kommer før pengene. En rask beslutning på å ta inn igjen etterslepet på t-banens infrastruktur vil synliggjøre om god kommunikasjon er viktig nok i landes hovedstad. Her trenger ikke Stilluf Karlsen vente på endelig behandling av strategien! Dersom dette er viktig nok, kan det besluttes og igangsettes i løpet av 6 måneder.

Det blir interessant å se om god infrastruktur og god kollektivtransport snart blir viktig nok i dette landet.

Det er å håpe at mye besluttes i år og neste år; eller må det kanskje en borgerlig flertallsregjering med innsikt og handlekraft til ved neste Stortingsvalg for å få fart på samferdselssatsingen?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.