*Nettavisen* Nyheter.

Venter 21 mrd. mer

Regjeringen forventer å tjene 21 milliarder kroner mer på den høye oljeprisen.

12.05.06 11:36

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem fredag hever regjeringen forventningene til produksjonen av den norske petroleumsproduksjonen. Dette er produksjonen av olje og gass på norsk sokkel. Hovedårsaken til de økte inntektene er forventningene om en høyere oljepris, mens den norske produksjonen ventes å falle.

NA24 - din nye næringslivsavis.

I revidert budsjett heter det at statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 349 milliarder kroner i 2006. Sammenlignet med anslaget i nasjonalbudsjettet 2006 er statens netto kontantstrøm i 2006 økt med 20,8 milliarder kroner.

Sjekk siste nytt fra revidert her.

- Oppjusteringen skyldes høyere anslag for oljeprisen. I motsatt retning trekker forventning om noe lavere produksjon, økte lete- og produksjonskostnader og økte investeringer, heter det i meldingen.

Offensivt oljeprisanslag
I tillegg til dette går regjeringen ut med et meget offensivt anslag på oljeprisen fremover.

I revidert nasjonalbudsjett for 2006 legges det til grunn en oljepris på 420 kroner per fat for inneværende år. Med dagens dollarkurs tilsvarer dette en oljepris på 70 dollar pr. fat i 2006. For 2007 er anslaget 360 kroner per fat, eller 60 dollar basert på dagens dollarkurs.

I forhold til Nasjonalbudsjettet for 2006 er dette en oppjustering på 70 kroner for inneværende år og 50 kroner for 2007.

- Fortsatt god vekst i etterspørselen etter olje, lite ledig produksjonskapasitet samt økt usikkerhet rundt oljeleveransene fra Irak, Iran og Nigeria tilsier en oppjustering av oljeprisforutsetningen i forhold til budsjettet som ble lagt fram i fjor høst, heter det i en melding fra Olje- og energidepartementet.

Nedjusterer produksjonen
Norsk oljeproduksjon har holdt seg på rundt 3 millioner fat per dag siden 1995. For 2006 revideres forventningene til produksjonen ned.

I 2006 ventes det at oljeproduksjonen havner på rundt 2,8 millioner fat per dag. Dette er noe lavere enn produksjonen i 2005, og noe lavere enn anslaget til Nasjonalbudsjettet for 2006, opplyses det. Dette er imidlertid på linje med hva petroleumstilsynet har signalisert tidligere.

- Årsaken til dette er hovedsakelig kapasitetsproblemer på Snorre, sen oppstart av Kristin samt en rekke forsinkelser i boreprogrammer. I 2007 forventes oljeproduksjonen å øke til 3 millioner fat per dag. Oljeproduksjonen forventes å øke ytterligere i 2008, for deretter gradvis å avta.

Samtidig ventes investeringene på 2006 å bli rekordhøye. Det er spesielt utbyggingen av Snøhvit og Ormen Lange som bidrar til det høye investeringsnivået i år.

- 2006 ligger an til å bli et rekordår for investeringer på norsk kontinentalsokkel. Anslaget er om lag 97 milliarder kroner. Dette er en økning fra nasjonalbudsjettet på cirka 5 prosent. Investeringer i letevirksomhet er inkludert, heter det i en melding.

SISTE FRA REVIDERT NASJONALBUDSJETT HER.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.