Gå til sidens hovedinnhold

Vil bruke bistandspenger på trygd og pensjon

- Vi mener det er viktig å bygge opp folketrygd i utviklingsland, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

OSLO (NTB): Regjeringen vil satse mer på barnetrygd og alderspensjon i verdens fattige land. Høyre mener forslaget er dårlig og lite framtidsrettet.

I bistandsmeldingen, som legges fram fredag, foreslår regjeringen at norske bistandspenger skal kunne gis direkte som barnetrygd og alderspensjon, skriver Aftenposten.

Norge støtter allerede et mindre prosjekt av denne typen gjennom Verdensbanken med 50 millioner kroner. Dette prosjektet skal økes og utvides.

- Vi mener det er viktig å bygge opp folketrygd i utviklingsland. Mange land i Latin-Amerika og Afrika har hatt nytte av dette, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

- Målet er at det er landene selv som skal finansiere støtten til sitt eget folk, slik det gjøres i Brasil. Det er ikke Norge som skal ta regningen, men Norge kan være med på å støtte oppbyggingen av slike systemer og kanalisere bistandsmidler til å få det i gang i en startfase, sier Holmås.

Høyres bistandspolitiske talsmann Peter S. Gitmark mener dette ikke er et godt virkemiddel.

- Norsk bistand må være vesentlig mer målrettet enn dette. «Varig ut av fattigdom» er ett av våre to hovedmål. Da må man arbeide seg ut av fattigdom. Å låse mennesker fast i trygd er en dårlig og lite framtidsrettet politikk, sier han. (©NTB)

- Rettferdig fordeling er nøkkelen

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås lanserte fredag stortingsmeldingen «Dele for å skape – Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken». I meldingen presenterer regjeringen en rekke nye tiltak for å bekjempe fattigdom.

- 1,2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom. Til tross for at mange land opplever sterk økonomisk vekst, forsvinner ikke fattigdommen av seg selv. Isteden øker forskjellene mellom fattige og rike innad i land. Dette er urettferdig. Verden trenger mer rettferdig fordeling av makt og penger, sier Holmås ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

NY MELDING: Statsråd Heikki Eidsvoll Holmås under presentasjonen av stortingsmeldingen fredag.
NY MELDING: Statsråd Heikki Eidsvoll Holmås under presentasjonen av stortingsmeldingen fredag.

For å bekjempe fattigdom må det skapes arbeidsplasser med en lønn man kan leve av, påpeker det i meldingen. Regjeringen vil derfor styrke støtten til arbeidslivsorganisasjoner og arbeidstilsyn. Det pekes på at støtten til sivilsamfunn også er viktig. Med stortingsmeldingen håper utviklingsministeren å bidra til å øke innsatsen for at land kan sikre egne skatteinntekter og bekjempe skatteflukt til skatteparadis. Norge vil også støtte uavhengige eksperter som skal hjelpe fattige land med å reforhandle urimelige kontrakter med flernasjonale selskaper.

- Det er viktig at fattige land selv tar ansvar for egen utvikling og fattigdoms-bekjempelse. Norge vil støtte land som selv ønsker å bygge opp ordninger med direkte pengeoverføringer, spesielt rettet mot kvinner. Forskning viser at slike ordninger hjelper for å redusere sult og gi barn tilgang til utdanning og helse. Når man samtidig skaper anstendige jobber, sørger man for vekst som kommer hele befolkningen til gode, sier utviklingsministeren.

Regjeringen varsler at den vil prioritere samarbeid med land som kan vise til en positiv utvikling innen demokrati og menneskerettigheter over tid.

Les stortingsmeldingen her:Les hele dokumentet her (PDF-fil, 7,1 Mb)

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre