Vinn eller forsvinn for norsk pelsdyrnæring

Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Regjeringen nedsetter et eget utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen.

23.08.13 18:07

Formålet er å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for næringen.

Utvalget skal blant annet drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhold og utrede og drøfte de to hovedalternativene for næringens framtid i Norge.

Landbruksdepartementet mener det foreligger to hovedalternativer – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling. Utvalget skal levere sin innstilling innen 30. juni neste år.

OBS: Sterke bilder lenger ned.

Dyrevelferden under lupen
Arbeidet skjer på bakgrunn av avsløringene om dyremishandling i pelsdyrnæringen de siste årene, forklarer miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

– Jeg mener det er helt nødvendig å sette ned et utvalg for å se å se på dette. Avsløringene av dyremishandling som har dukket opp med jevne mellomrom de siste årene, tyder på at næringen har brukt opp sine sjanser. Dette er den første grundige gjennomgangen som stiller spørsmål om næringen bør avvikles eller ikke, sier han til NTB.

Miljøvernministeren viser til at flere land i Europa, blant dem Nederland, har gjort vedtak om å avvikle sin pelsdyrnæring.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Nettverk For Dyrs Frihet

– Det finnes sterke etiske argument mot å holde rovdyr i bur på små areal for at vi skal kunne produsere pels. Pelsdyrnæringen i Norge teller heller ikke mange årsverk, sier Solhjell.

300 årsverk
Det er om lag 270 bruk med pelsdyr i Norge. Samlet sysselsetting i primærproduksjon, fôrproduksjon, organisasjoner og tilgrensende næringer er anslått til 300 årsverk. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på vel 400 millioner kroner.

Den globale pelsproduksjonen har økt betydelig de siste ti årene. Den norske pelsproduksjonen utgjør om lag 1 prosent av den globale produksjonen av minkskinn og om lag 4 posten av den globale produksjonen av reveskinn.

Ni utvalgsmedlemmer
Regjeringens utvalg skal bestå av ni medlemmer, som ennå ikke er plukket ut.

Solhjell påpeker at medlemmene skal ha god fagkunnskap om næringen, gjerne veterinærfaglig bakgrunn og annen kunnskap om dyrevelferd.

– Arbeidet skal raskt i gang når medlemmene er plukket ut. Dette vil skje i løpet av kort tid, sier Solhjell.

Utvalget skal blant annet foreslå tiltak som kan opprettholde eller styrke pelsdyrnæringens konkurransekraft i internasjonale markeder og styrke næringens legitimitet uten å svekke dens konkurransekraft.

For alternativet med styrt avvikling skal utvalget vurdere muligheten for omstilling til annen landbruksproduksjon og foreslå økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler pelsdyrhold.

Videre skal utvalget vurdere om innførsel og omsetning av pelsprodukter bør forbys dersom pelsdyrnæringen avvikles i Norge. Det skal også foreslå tiltak for å redusere risiko for uheldige virkninger av rømt pelsdyr.

Fakta om utvalget

- Utvalget skal gjennomgå norsk pelsdyrnæring, og legge fram sin innstilling med to likeverdige alternativ innen 30. juni 2014.

- Alternativene er bærekraftig utvikling og styrt avvikling av norsk pelsdyrnæring.

- Utvalget skal bestå av ni medlemmer med god fagkunnskap om næringen, gjerne med veterinærfaglig bakgrunn og annen kunnskap om dyrevelferd.

- Utvalget skal blant annet foreslå tiltak som kan opprettholde eller styrke pelsdyrnæringens konkurransekraft i internasjonale markeder og styrke næringens legitimitet uten å svekke dens konkurransekraft.

- For alternativet med styrt avvikling skal utvalget vurdere muligheten for omstilling til annen landbruksproduksjon og foreslå økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler pelsdyrhold.

- Utvalget skal også vurdere om innførsel og omsetning av pelsprodukter bør forbys dersom pelsdyrnæringen avvikles i Norge.

- I tillegg skal det foreslås tiltak for å redusere risiko for uheldige virkninger av rømt pelsdyr.

(©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.