Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer flytteforbud for foreldre

Det kan bli ulovlig for foreldre å flytte etter samlivsbrudd.

Det er et regjeringsoppnevnt utvalg vurderer nå om den ene parten kan nektes å flytte.

- En kan tenke seg en ordning der en forelder som ønsker å flytte med barna må få godkjenning fra den andre forelderen, sier professor og psykolog Frode Thuen til Nettavisen.

Frist 1. mai
Thuen sitter i Barnelovsutvalget som Karita Bekkemellem (Ap) satte ned før hun gikk av som barne- og likestillingsminister. Utvalget skal se på barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær etter samlivsbrudd. Innstillingen skal være klar til 1. mai.

- Vi skal vurdere forhold som kan få viktige og dramatiske konsekvenser for mange, sier Thuen.

Det er allerede ulovlig for en forelder i dag å flytte til utlandet uten tillatelse fra den andre forelderen.

Hva synes du om flytteforbud og delt bosted etter samlivsbrudd? Si din mening nederst i saken!

- Fordel med delt bosted
Barnelovutvalget skal også ta stilling til om hvorvidt domstolene skal ha mulighet til å dømme foreldre til delt omsorg ved samlivsbrudd. Debatten om delt bosted raser etter at barneombudet gikk ut og sa at han går imot et slikt prinsipp. Thuen mener derimot at delt omsorg i mange tilfeller kan fungere bra.

- Jeg vil være forsiktig med å fronte veldig sterke synspunkter siden jeg sitter i utvalget, men jeg kan i alle fall si at forsking som er gjort tyder på at mange barn trives med delt omsorg.

I noen tilfeller kan det også være en fordel for barn å bo to steder.

- Når en sammenligner barn som har delt bosted med barn som lever alene med far eller mor, kommer barna med delt bosted bedre ut i forhold til tilpasning, sier professoren.

- Få saker
Thuen mener at det ikke trenger å bli veldig store konsekvenser hvis barneloven endres slik at domstolen får mulighet til å idømme noen delt omsorg hvis den ene parten ikke ønsker det.

- Det er gode argumenter både for og imot. Spørsmålet er hvor ofte slike dommer blir aktuelle. Det er et fåtall av barnefordelingssakene som blir brakt inn til fulle hovedforhandlinger. I disse sakene er det veldig ofte ikke aktuelt med delt omsorg fordi partene er veldig fiendtlig innstilt til hverandre, sier han.

- Mange er fornøyde
Hele fire av fem foreldre som har delt bosted for sine barn etter samlivsbrudd, er fornøyde med ordningen. Det viste den første undersøkelsen om delt bosted som ble lagt fram i Norge i fjor.

Selv om flesteparten av barna lever bra med delt omsorg, er det også noen triste stemmer blant dem.

- Selv om de fleste opplever at det praktiske ved delt bosted går greit og blir en vane, er forflytningene likevel en ekstrabelastning, heter det i rapporten «Delt bosted for barn».

Forskerne mener disse momentene er viktige for at delt bosted skal fungere:

* Foreldrene kan samarbeide

* Foreldrene bor nært hverandre

* Barna ønsker delt bosted

* Begge foreldrene stiller opp på foreldremøter og lignende

* Partene har vilje til å tilpasse seg dersom behov endrer seg

Hva synes du om flytteforbud og delt bosted etter samlivsbrudd? Si din mening under:

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot