Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (SSB) pokazują, że w 3. kwartale 2018 roku w Norwegii całkowicie bez pracy pozostawało 67.085 osób.

Bezrobocie wyniosło zatem 2,4 procent osób mogących pracować i pozostających w wieku produkcyjnym.

Imigranci znacznie nadreprezentowani

Dane liczbowe Nav pokazują, że bezrobocie wśród imigrantów jest znacznie wyższe niż to wyliczone dla ogółu społeczeństwa.

Podczas gdy około 14 procent populacji w Norwegii definiowane jest jako imigranci, Nav pokazuje, iż imigranci stanowią dziś ponad 40 procent osób zarejestrowanych jako całkowicie bezrobotne.

Bezrobocie rejestrowane wśród imigrantów wyniosło w 3. kwartale tego roku 5,9 procent, podczas gdy bezrobocie wśród pozostałej części społeczeństwa osiągnęło poziom zaledwie 1,7 procent.

Mniejsze bezrobocie wśród imigrantów z Europy Wschodniej

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (3. kwartał 2018 - 3. kwartał 2018) bezrobocie wśród imigrantów spadło o 0,5 procenta. Według SSB odpowiedzialnymi za tę poprawę sytuacji są głównie imigranci z Europy Wschodniej.

- W ostatnich kwartałach spadek bezrobocia najbardziej widoczny był wśród imigrantów z krajów Unii Europejskiej Europy Wschodniej. Dotyczy to głównie mężczyzn, wśród których zarejestrowana stopa bezrobocia była o 1,2 punktu procentowego niższa w trzecim kwartale 2018 r. niż w trzecim kwartale 2017, pisze SSB.

Polub nasząstronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Najwyższe bezrobocie zarejestrowane zostało wśród imigrantów z Afryki i wyniosło ono aż 10,6. Wysokie bezrobocie (6,8 proc.) widzimy również wśród osób przyjeżdżających z Azji. Duży odsetek osób bez pracy wśród imigrantów z Afryki wynika z faktu, że w grupie tej notujemy największy udział uchodźców, czytamy w raporcie SSB.

Wysokie bezrobocie wśród potomków imigrantów

Według SSB wysokie bezrobocie notuje się również w drugim pokoleniu imigrantów, a więc wśród osób urodzonych już w Norwegii, ale mających rodziców-imigrantów.

- Zdecydowana większość urodzonych w Norwegii potomków imigrantów znajduje się w przedziale wiekowym 15-29 lat. Bezrobocie wśród tych osób wyniosło w 3. kwartale tego roku 3,4 procent, podczas gdy w tej samej grupie wiekowej (ale z wyłączeniem imigrantów) poziom ten wyniósł 2,2 procent.

Poziom bezrobocia wśród wszystkich imigrantów będących w wieku 15-29 lat wyniósł 6,0 procent. informuje SSB.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

40 prosent av de arbeidsledige i Norge er innvandrere (Magnus Blaker)