Gå til sidens hovedinnhold

Posten kuttet seg i pluss

Tallene viser at vi sender mindre brev.

Posten Norge leverte et bedre resultat for 2010 enn året før, selv om driftsinntektene gikk noe ned. Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger utgjorde 943 millioner kroner i 2010 som er 172 millioner kroner bedre enn 2009. Hovedårsaken til dette var kostnadseffektivisering.

22 milliarder
Konsernets driftsinntekter i 2010 var 22.450 millioner kroner, en reduksjon på 0,7 prosent i forhold til 2009. I fjerde kvartal økte imidlertid inntektene med 4 prosent i forhold til fjerde kvartal 2009.

«Fjoråret var preget av lav etterspørsel og sterk konkurranse. Pakkevolum hadde en vekst på 5,2 prosent og totalt økte inntektene i logistikksegmentet med 130 millioner kroner i fjor sammenlignet med 2009. Både norsk og svensk økonomi er i fremgang og det var tegn til økt aktivitet i logistikkmarkedet i andre halvår og inn i 2011», skriver Posten i meldingen.

Mindre brev
Brevvolumene gikk ned i 2010 som følge av overgang til elektroniske alternativer og nedgangen ble forsterket av lavkonjunkturen. A- og B-post falt med 7,2 prosent, mens uadressert postreklame økte med 5,7 prosent i 2010, opplyses det.

Fusjon mellom ErgoGroup AS og EDB Business Partner ASA ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 30. september og Posten eier 40 prosent av det nye selskapet. Som en følge av fusjonen er ikke IT lenger et eget segment i konsernet og behandles regnskapsmessig som et tilknyttet selskap, heter det i meldingen fra Posten.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken