Gå til sidens hovedinnhold

Posten Norge: Teknisk sjef ved Brevsenteret i OsloBrevsenteret i Oslo prosesserer mer enn halvparten av all brevpost i Norge, og har ca. 1500 medarbeidere. Ved tekniske avdeling er det 35 medarbeidere som er organisert i 3 team med hver sin leder, og en felles stab. Teknisk sjef har overordnet ansvar for avdelingen, herunder budsjett- og resultatansvar, samt direkte personalansvar for 9 medarbeidere. Stillingen rapporterer direkte til regionsdirektør produksjon.

Vi søker nå etter ny leder for avdelingen.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

  • Vedlikehold av produksjonsanleggene, herunder kvalitet og tilgjengelighet på utstyr og maskiner
  • Koordinering av kontrakter og avtaler med maskin-, utstyrs- og tjenesteleverandører
  • Rådgivning og oppfølging vedrørende anskaffelser og oppgradering av utstyr og systemer
  • Ansvar for utvikling og vedlikehold av taktiske driftsoppgaver regionalt- og nasjonalt

Formell kompetanse:

  • Høyskoleutdanning/sivilingeniør, fortrinnsvis innenfor automasjons- eller maskinfag
  • Dokumentert ledererfaring innenfor slike eller lignende fagfelt
  • Gode kunnskaper i engelsk

Du må ha:
Lederegenskaper, samarbeidsevner, initiativ, evne til å arbeide selvstendig og systematisk og kjennskap til produksjonsteknologi/prosesstyring. Kjennskap til administrative rutiner og saksbehandling er en fordel.

Vi har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte regionsdirektør Finn Kristiansen, tlf. 91776575.

Søknad med CV merkes O-59-04 og sendes snarest og innen 20.08.04 via e-post til: . rekruttering.oslo@bluegarden.no .Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive opplysninger via e-post.

HTML EMBED
Posten Norge er ett av Norges største konsern med virksomhet over hele landet. Konsernet består av vel 23.000 ansatte og omsatte i fjor for 15 milliarder kroner. Vår virksomhet er å utvikle og levere helhetlige og verdiøkende kommunikasjons- og logistikkløsninger, gjennom fysiske og elektroniske nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Posten Norge har som visjon å bli verdens mest fremtidsrettede postbedrift. Posten og våre ansatte skal kjennetegnes for redelighet, respekt, nyskaping og samhandling.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot