Gå til sidens hovedinnhold

- Potensialet på Oslo Børs klart redusert

Etter kraftig oppgang for Oslo Børs, anbefaler Nordea Fondene og Per Egeland ikke lenger å overvekte norske aksjer fremfor internasjonale. Faktorene som har drevet børsen opp, er uttømt eller redusert

Nordea Fondene kutter norske aksjer fra overvekt til nøytral, og anbefaler samtidig å vekte opp internasjonale aksjer fra undervekt til nøytral. Den samlede aksjevektingen blir dermed fortsatt nøytral. Det fremgår av forvaltningsselskapets markedssyn for juni.Nordea mener nå potensialet for videre meravkastning i Norge er klart redusert som følge av at flere av de positive faktorene for det norske aksjemarkedet er uttømt eller redusert. Blant annet pekes det på at likviditetseffekten av utbyttebetaling og oppkjøp bør være reflektert i markedet. Videre gir dollarsvekkelsen den siste tiden negative utslag på inntjeningen i norske selskaper, påpekes det.Internasjonalt mener Nordea potensialet er større i amerikanske aksjer enn i andre regioner.Nordea anbefaler videre en svak undervekt i norske og internasjonale obligasjoner og tilsvarende overvekt i pengemarkedet, altså i rentepapirer med kort bindingstid.- Økende grad av risikovillighet har preget markedene den siste måneden. Visse tegn til stabilisering i amerikansk økonomi og overraskende sterk inntjeningsvekst i amerikanske selskaper er blant faktorene som har gitt denne utviklingen, heter det fra Nordea.- Aksjemarkedene diskonterer nå inn bedre økonomiske tider. At aksjemarkedet leder utviklingen i realøkonomien er normalt. Hvor raskt og sterk makroøkonomisk oppgang som kreves for å "tilfredsstille" aksjemarkedet er nå et sentralt spørsmål. Psykologien i markedet nå tyder på en viss tålmodighet fra markedets side med hensyn til å kreve "bevis" for konjunkturoppgangen. Imidlertid er det en fare for at markedet etter hvert kan bli skuffet over den faktiske økonomiske utvikling, heter det videre.- I motsetning til i USA hvor det gjennom siste måned var visse tegn til bedre nøkkeltall, har utviklingen i Europa fortsatt i negativ retning, skriver Nordea, som tror Europa trolig vil fortsette å henge etter USA når det gjelder utvikling i aksjemarkedet i lokal valuta.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021