Gå til sidens hovedinnhold

PR-byråene: Lite etisk troverdighet

PR-byråene er svært lite troverdig på etiske metoder for kommunikasjonsformidling, viser en fersk undersøkelse. - Svaret er overraskende, men ikke helt utventet, sier Merete Fonstad-Smith i Kommunikasjonsforeningen.

Det viser en meningsmåling Kommunikasjonsforeningen har gjort på sine nettsider.

Nesten 60 prosent av dem som har svart mener PR-byråene er svært lite troverdig på etiske metoder for kommunikasjonsformidling.

Bare 20 prosent av utvalget mener byråene er troverdige eller svært troverdige.

- Svaret er overraskende, men ikke helt utventet. Tallene taler sitt tydelige språk. Vi hverken vil eller kan akseptere at det blir sådd tvil om vårt fagområde på bakgrunn av uttalelser fra noen få høylydte enkeltaktører i bransjen, og inviterer medlemmene til en frisk og viktig debatt om etikk, gjerne på våre egne nettsider, sier nestleder Merete Fonstad-Smith i Kommunikasjonsforeningen.

Undersøkelsen er foretatt i perioden 2. - 19.desember, og det er avgitt i underkant av 600 svar. Undersøkelsen er ikke vitenskapelig, og det er ikke foretatt kontroll av hvem som har svart eller hvor mange ganger samme person har svart. Fonstad-Smith mener derfor det er viktig å ta forbehold ved resultatet.

- Selv om grunnlaget i meningsmålingen er lite, ligger det trolig en provokasjon her. Svaret er et klart ønske fra våre medlemmer om en nødvendig og forsterket debatt om etikk og kommunikasjon. Vi vet at de fleste av landets informasjonssjefer og ansatte i PR-byråer har høy etisk bevissthet. Derfor må ikke åpenhet og ærlighet fremstilles som et vanskelig dilemma av noen få høyrøstete, men som et generelt krav til god kommunikasjonshåndtering, sier hun i en kommentar til eget nettsted.

Fonstad-Smith mener må bli flinkere til å etterstrebe ærlighet og redelighet, blant annet fordi den oftere er synligere og tydeligere.

- Informasjonsfolk og rådgivere bør være etikkens forkjempere og ikke uetikkens forsvarere. Såes det tvil om etiske prinsipper er både PR-bransjen og faget i fare. Det er all grunn til å ta bransjens omdømmet på alvor, sier Fonstad- Smith.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar