Sist høst ble John Arne Riises tidligere agent Einar Baardsen frikjent i retten etter å ha blitt beskyldt for å ha lurt fotballstjernen for millioner.

Men bråket er ennå ikke helt over.

I morgen, tirsdag, skal Pressens Faglige Utvalg behandle en klage mot NRK som advokat John Chr. Elden har levert på vegne av Baardsen.

Bakgrunnen er at Riise ble intervjuet av NRK utenfor rettslokalet og kom med kritiske utsagn om Baardsen. I klagen hevdes det at NRK skulle gitt mulighet til samtidig imøtegåelse av Riises påstander.

Videre mener Elden at det ikke var dekning i innslaget for en påstand i innannonseringen om at agenten hadde rundlurt Riise.

NRK avviser klagen, og anfører at innslaget handler om Riises meninger/ytringer og at disse gjengis og dokumenteres i innslaget. Det vises til at det ikke slås fast at Baardsen rundlurte Riise, men at det gjengir hva som var essensen i Riises vitnemål i retten samme dag. Det anføres i tillegg at NRK grundig hadde dekket klagerens versjon gjennom reportasjer dagene før.

Her ser du hvilke saker Pressens Faglige Utvalg skal behandle tirsdag.