Gå til sidens hovedinnhold

Ja til pressestøtte for nye medier

For tolv år siden gikk SV inn for pressestøtte til nye medier. Se hva partiene mente om nettet i 1997.

Vi har bladd i gamle program for de norske partiene for å se hva de har sagt om data, Internett, EDB og annet. Selv om de fleste partiene, forståelig nok, er flinke til å fjerne gamle spor har vi funnet en del godbiter. De fleste partier var sent ute med egne nettsider, med noen få unntak. De første programmene vi fikk fatt på er fra 1997, året etter Nettavisens fødsel:

SVs arbeidsprogram 1997
«SV mener at det bør vurderes å innføre ei mediestøtteordning, også for nye media.»

Jo, takk - vi venter fortsatt.

«Televerket ble mot SVs vilje omgjort til statsaksjeselskap. SV har ved flere anledninger gått i mot den "bit- for bit"-liberaliseringa som har gjort at det nå ikke lenger er noe reelt telemonopol.»

Det spørs om ikke SV også i etterkant ser at det var til forbrukernes fordel at vi fikk Netcom, Chess, Tele2 og alle de andre....

«SV vil arbeide for at likestillingsperspektivet fremmes i dataundervisninga innenfor skoleverket. Det må tas i bruk egne programvarer og spesielle rekrutteringstiltak overfor jenter»

Hva sier Norges største blogger, Ida Wulff, til dette? Var det nødvendig?

FRPs program 1997

Fremskrittspartiet vil:

1. Stimulere til raskere utbygging av stamnettene på informasjonsmotorveien gjennom fri konkurranse.

2. Sikre at ytrings- og pressefriheten gjelder fullt ut også for informasjonsmotorveien.

3. Sikre åpenhet i offentlig sektor ved at så mye statlig og kommunal informasjon som mulig legges til rette for Internett.

Det er vel få mennesker som føler at FRP her hadde noen særlig dårlige ideer, sånn tolv år etter. Selv om partiet var ett av de siste som fikk nettsider....

Arbeiderpartiets program 1997
«Det skal også etableres ett elektronisk nettverk for offentlig sektor på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og etater. Elektroniske postkasser og oppslagstavler ved offentlige kontorer vil gjøre det mulig for den enkelte å kommunisere direkte med dem via sin skjerm hjemmefra, fra jobb eller bibliotek, uavhengig av personlig oppmøte eller åpningstider.»

Norge.no er jo her nå, og man kan vel si at noe av dette er dagens virkelighet? Men enkelt?

«Elektronisk kommunikasjon og databaser skal være minst like sikkert som post, telefon og andre arkivsystemer. Det skal være trygghet for at uvedkommende ikke leser elektronisk post, og sikkerhet for at elektroniske databaser er like vanskelige å bryte seg inn i som et annet arkiv.»

En god tanke, men her møtte nok Arbeiderpartiet overmakten.

Høyres program 1997
Det var skuffende lite om nett og datateknologi i Høyres program fra 1997. I hvert fall ikke som vi klarte å lete fram ved å lese det igjennom. Det eneste vi fant var følgende:

«Høyre ser et stort vekstpotensial i å utnytte moderne tele- og datakommunikasjon.»

Det hadde de jo rett i.

Senterpartiet
Senterpartiets sider var dessverre programmert på en slik måte at de ikke finnes i arkiv.

Kristelig folkeparti
Det er dessverre ikke mulig å finne Krfs program for 1997.

Venstre
Venstre hadde faktisk noe de kalte IT 2000 som ett av sine hovedpunkter i valgkampen 1997. Blant tingene Venstre gikk inn for var følgende:

«Full PC-dekning i grunnskolen i løpet av år 2000
Skolen skal utdanne barn og unge for framtiden, men de aller fleste skolene er ikke i nærheten av å være på høyde med nåtidens teknologi, hverken når det gjelder IT-utstyr eller kompetanse. Nå må det tas et krafttak for at Norge i løpet av år 2000 kan nå målet om maks fem elever pr. PC og Internettilgang for alle klasser»

«Hjemmeutstyr
Alle skoler bør ha tilstrekkelig med bærbare PCer med Internettilgang til at lærerne kan ta med seg utstyr hjem.»

«Venstre støtter forslaget fra IKT-næringen om at det opprettes en nasjonal kommisjon som raskt legger fram en helhetlig plan for IT-utdanningen. Inntil utdanningskapasiteten kan økes i Norge, bør det kjøpes utdanningskapasitet i utlandet og legges til rette for import av IT-arbeidskraft. »

«Framfor offentlig medvirkning til et stort IT-miljø på Fornebu, bør det offentlige medvirke til at det opprettes flere regionale IT-vekstsentra som også kan virke støttende for nye IT-baserte bedrifter. »

«Telependling bør stimuleres ved at kommuner oppretter telestuer der det er tilrettelagt for fjernarbeid, videokonferanser mv. »

Venstre var i hvert fall visjonære, og hevdet også den gang at de ville offentliggjøre sine debatter om politiske spørsmål. Nå er det ikke helt gjennomført, og vi venter fortsatt på telestuene. Ellers var de muligens inne på en god del.

Som en liten bonus får du denne godbiten fra før Nettavisens fødsel:

SVs prinssipp-program 1995:
«Behovet for å styre utviklinga av ny teknologi og nye informasjonskanaler er enormt. SV vil overføre kontrollen med den teknologiske utviklinga fra markedet til folkevalgte organer.»

Kanskje heldigvis kan vi si så ble det slik at det verken var markedet eller folkevalgte organer, men folket som først og fremst har styrt den teknologiske utviklingen. Vi betviler sterkt at utviklingen hadde blitt like sterk hvis det var Kirke-og undervisningsdepartementet som skulle laget verdensveven.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken