(SIDE2): Flere tusen ikkeplanlagte graviditeter kunne vært unngått, hevder amerikanske forskere.

Velger spiral eller p-stav
Ifølge en ny, amerikansk studie er det stor forskjell på prevensjonsmidler. Studien, som nylig ble presentert i The New England Journal of Medicine, påstår at hvis flere av disse hadde valgt sikrere prevensjonsmetoder, kunne man unngått flere tusen ikkeplanlagte graviditeter hvert år.

Studien ble gjennomført ved av 7 468 kvinner kostnadsfritt fikk velge mellom ulike typer prevensjon, og antallet graviditeter i de ulike gruppene ble sammenlignet i etterkant. Tre av fire kvinner i studien valgte spiral eller p-stav, mens 20 prosent brukte p-piller eller lignende preparater.

I studien kommer det frem at bare 0,22 av 100 kvinner som bruker p-sprøyten blir uønsket gravide årlig, mot 4,55 av 100 kvinner på p-pillen.

Norske kvinner bruker p-piller
Artikkelen er skrevet på bakgrunn av amerikanske kvinner, og er derfor ikke direkte overførebart til norske forhold.

Rundt 220.000 personer bruker p-piller i Norge. Selv om dette er det mest populære hormonelle prevensjonsmiddelet i Norge, så tyder altså forskning på at dette ikke er det sikreste. P-sprøyter, p-staver og spiraler, som alle fordeler hormonene i kroppen over en lengre periode, ser ut til å være et langt sikrere alternativ til dem som ikke ønsker å få barn.