(SIDE2:) Britiske forskere har fulgt mer enn 46.000 kvinner over flere år. De har undersøkt sammenhengen mellom antall dødsfall blant dem som gikk på p-piller og de som ikke tok prevensjonspillen.

Resultatet viser at kvinnene som gikk på p-piller på begynnelsen av 1960-tallet levde lenger.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Kvinnene i studien gikk i gjennomsnitt på p-piller i fire år. P-piller inneholder syntetiske hormoner for å hemme eggløsningen, noe som kan forebygge visse sykdommer.

Det er tidligere hevdet at p-pillen reduserer risikoen for å dø av tarmkreft med 38 prosent, og andre sykdommer med om lag 12 prosent. Men ekspertene bak den nye studien er usikre på hvorfor pillen kan redusere dødelighet.

Gynekolog Richard Anderson ved universitetet i Edinburgh sier til AP at det ikke er sikkert at studien kan knyttes til dagens p-piller. De mer «moderne» pillene kvinner bruker i dag kan ha en annen risiko enn tidligere produkter.

Det understrekes også at fordeler og risiko ved p-pillen kan variere over hele verden, avhengig av hvordan den brukes, og enkeltpersoners helserisiko.