(ANB): Bakgrunnen er SINTEF-rapporten som Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) omtalte tidligere i uken. Rapporten viser at gratis prevensjon for kvinner mellom 20 og 24 år fører til at kvinnene bruker prevensjon mer regelmessig og at det blir færre aborter. De fleste aborter i Norge skjer nettopp i aldersgruppen 20 til 24 år.

- Klare resultater
- Dette forsøket har ganske klare resultater, og det er grunnen til at vi nå anbefaler Helsedepartementet å gjøre prevensjon gratis for kvinner opp til 25 år. Tiltaket er kostbart, og det er selvsagt en politisk vurdering om man vil prioritere dette. Men dersom man prioriterer dette vil tiltaket redusere abortforekomsten for kvinner i den aktuelle aldersgruppen, på samme måte som vi har sett det for kvinner mellom 16 og 19 år, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet til ANB.

Også langtidsvirkende prevensjon
I dag er prevensjon subsidiert for kvinner mellom 16 og 19 år. Tidligere var det gratis. Nå ønsker altså Helsedirektoratet at prevensjon igjen skal bli gratis for både ungdom og for unge voksne opp til 25 år.

Direktoratet anbefaler også at de langtidsvirkende prevensjonsmetodene p-stav, spiral og hormonspiral innlemmes i gratisordningen. Disse prevensjonsmidlene har ikke vært innlemmet i verken gratis- eller subsidieringsordningen for ungdom tidligere.

Helsedirektoratet har imidlertid ikke vurdert om reseptforskrivning på prevensjonsmidler hos fastlegen bør være gratis.

Interessant med effekt på landsbasis
SINTEF-rapporten ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten omhandler fire norske kommuner.

- Hvis en ordning med gratis prevensjon nå trer i kraft ville det være veldig interessant å se om man kunne se en effekt på aborttallene også på landsbasis etter ett år, sier forskningsleder Anita Øren ved SINTEF.

Helsedirektoratets anbefaling om gratis prevensjon er nylig oversendt Helsedepartementet. (ANB)