Gå til sidens hovedinnhold

Priskollaps for Ormen Lange

Gasstradere frykter at markedet i Storbritannia oversvømmes når produksjonen fra Ormen Lange-feltet starter om få uker, og har sendt prisene i bratt utforbakke.

Av Bård Ove MolbergI oktober starter produksjonen fra det gigantiske gassfeltet utenfor Mørekysten. Ormen-oppstarten skjer i en periode hvor importkapasiteten til Storbritannia er under kraftig opptrapping.- Vi ser for oss en gassboble fra nå til 2011, sier direktør Andrew Morris i det britiske analyseselskapet Pöyro til Adresseavisen.Kilder internt i operatørselskapet Hydro hevder at oljeselskapet undervurderte konkurransen fra andre gasseksportører da Ormen ble vedtatt utbygd. Ifølge Hydro ble ikke muligheten for konkurrerende prosjekter drøftet inngående i utbyggingssøknaden som ble godkjent av Stortinget i 2004.Prisfall på 40 prosent

I fjor på denne tida kostet det 3,40 kroner å sikre seg én kubikkmeter gass for levering i januar 2007. Nå er futures-prisen for januar 2008 nede i to kroner, ifølge tall Adresseavisen har innhentet fra Point Carbon. Det tilsvarer et prisfall på over 40 prosent.«Synet på gassmarkedet har endret seg enormt i løpet av ett år. Importkapasiteten som er gjort tilgjengelig den siste vinteren kombinert med varmt vær har fått prisene til å kollapse i 2007», slår Pöyro fast i en rapport.Ved siden av Langeled - røret som skal ta Ormen-gassen fra Norge til England - har det kommet et nytt eksportrør fra Nederland. I tillegg er transportkapasiteten i røret mellom England og Belgia tredoblet. Det er også vedtatt et nytt rør fra Statfjord-feltet på norsk side.Som om ikke det var nok, er det kommet tre nye mottaksterminaler for nedkjølt naturgass (LNG), og flere er under planlegging. På den største av dem, South Hook, planlegges utvidelser slik at anlegget alene får større kapasitet enn Langeled.Ifølge Pöyro øker importkapasiteten til det britiske markedet med 60 milliarder kubikkmeter som følge av disse prosjektene. Gassforbruket i Storbritannia er rundt 100 milliarder kubikkmeter i året.Andrew Morris peker samtidig på to forhold som er egnet til å berolige de norske gasseksportørene:- LNG-skipene vil gå til Nord-Amerika eller Asia dersom prisene her er lave, og gasstrømmen i røret fra Belgia kan gå begge veier, sier han.Ormen-utbyggerne har samtidig sikret seg muligheten til å sende gass sørover til Kontinentet dersom prisene der er høyere.Denne fleksibiliteten kombinert med fallende produksjon på britisk sokkel gjør at analytikerne ikke tror på noe varig priskollaps.- Produksjonen faller med ti prosent årlig, påpeker Bjørn Brochmann, analysesjef for gass i Point Carbon.- På Kontinentet er det tett sammenheng mellom prisen på olje og gass, og jeg tror gassprisen over tid vil følge samme mønster også i Storbritannia. Samtidig er det risiko for overkapasitet, og det kan føre til at gassprisen frikoples fra olje, tilføyer Morris.- Ikke dramatisk

Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, er ikke veldig bekymret på Ormen-eiernes vegne.- Selv om importkapasiteten er utvidet kraftig, tror jeg ikke situasjonen er dramatisk. Det betydelige fallet i innenlandsk produksjon ser ut til å fortsette de nærmeste årene, sier Osmundsen.Medeierne i Ormen Lange vil tjene penger fra første dag selv om gassprisen har falt, ifølge Hydro.Hydro har i mange år eksportert gass til Storbritannia fra felt lenger sør på sokkelen, påpeker Lars Nermoen, informasjonssjef i Hydro.– Selv når gassprisen har vært lav, har lønnsomheten vært god, sier han.Ormen Lange kommer ikke til å bli noe unntak, ifølge Nermoen.Verdt 32,3 milliarder kroner

I stortingsproposisjonen om Ormen Lange-utbyggingen er nåverdien anslått til 32,3 milliarder 2003-kroner ved en gasspris på 60 øre per kubikkmeter. I skrivende stund er spotprisen om lag det dobbelte.– Med de gassprisene vi ser nå, og prisene vi har hatt de tidligere årene, er Ormen Lange et veldig lønnsomt prosjekt, sier han.Selger til markedspris

Mesteparten av gassen som sendes fra Norge til Kontinentet, er solgt gjennom langsiktige kontrakter. I Storbritannia er markedet liberalisert, og Hydro har ikke forhåndssolgt gassen de henter opp fra Ormen. Prisen Hydro oppnår, avhenger av markedssituasjonen i Storbritannia. Det lever selskapet godt med, ifølge Nermoen.– Gassmarkedet svinger, og det er vi komfortable med. Vi ¿føler vi har kompetanse og forståelse for hvordan energimarkedene fungerer, sier han.Større energibehov

På spørsmål om Hydro undervurderte konkurransen i det britiske markedet da Ormen-utbyggingen ble vedtatt, svarer Nermoen:– Energibehovet i Europa er voksende, og det vil være stort behov for gass også i årene framover. Vi mener vi vil få gode priser for gassen vår selv om markedet svinger, sier Lars Nermoen.Fakta Ormen Lange

Utbyggingen av Ormen Lange og Langeled ble vedtatt av Stortinget 1. april 2004. Kostnadene ble anslått til 66 milliarder kroner.Den sørlige delen av Langeled fra Sleipner-feltet til Easington i England ble åpnet i fjor. I oktober i år starter produksjonen fra Ormen Lange, samtidig som den nordlige delen av Langeled tas i bruk.Ormen Lange kan alene forsyne en femtedel av det britiske gassmarkedet når produksjonen når toppen i 2010.Rettighetshavere i Ormen Lange er Hydro (18 prosent), Shell (17 prosent), Petoro (37 prosent), Statoil (11 prosent), Dong (10 prosent) og ExxonMobil (7 prosent).

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken