Gå til sidens hovedinnhold

Pristest for storbrukere

Er mobilregningen din på mer enn 600 kroner i måneden? Da er dette testen for deg.

Jo mer du bruker mobilen, jo større blir regningen. Og jo større regning, jo større innsparingspotensial. Derfor ser vi i denne prissammenligningen på hvilke abonnementer som lønner seg for storbrukeren.

Både Netcom og Telenor opererer med den samme definisjonen av en storbruker. Overfor Mobilen.no bekrefter begge selskapene at en storbruker er en privat mobilkunde som benytter telefonen for 600 kroner eller mer per måned.

Dermed er det dette som danner utgangspunkt for vår storbrukertest. Etter det Mobilen.no har grunn til å tro, passer omtrent 15-20 prosent av norske privatforbrukere inn i denne kategorien.

Priskalkulatoren
Dersom vi firedobler verdiene i det gjennomsnittlige bruksmønsteret slik dette er gjengitt i Post- og teletilsynets priskalkulator på telepriser.no, nærmer vi oss rent prismessig det nivået storbrukeren ligger på.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende bruksmønster: 60 samtaler på til sammen 132 minutter per uke, fordelt på 52 minutter på dagtid og 80 minutter på kveldstid. Videre har vi multiplisert gjennomsnittbrukerens ringemønster og fått at 104 samtaleminutter går til mobil og 28 minutter går til fastnett - per uke. Antallet SMS per uke er 52, mens vi bare har lagt inn 1 ukentlig MMS hos storbrukeren vår.

Nutel billigst
Vi endte opp med følgende liste, presentert fra billigste til dyreste abonnement basert på månedsprisen du må betale for forbruket vi har skissert:

  1. Ipea Hermes: 568 kroner.
  2. Tele 2 Champion: 574 kroner.
  3. One call Faktura: 580 kroner.
  4. One call Kontant: 608 kroner.
  5. Nutel Killbill mobil: 609 kroner.

Men listen er feil. Helt på toppen skal nemlig Nutels nye abonnement Killbill fastpris mobil ligge.

Med en gjennomsnittlig månedspris på 567 kroner, kniper Nutel så vidt det er førsteplassen foran Ipea Hermes. Grunnen til at abonnementet ikke figurerer på listen, er at det opererer med forhåndsbetaling på kvartals- eller årsbasis.

I likhet med en lang rekke andre særforhold i snøstormen av abonnementstilbud på det norske markedet, fanges ikke dette opp av telepriser.no.

Fastpris og reklame
Nutels nyeste abonnement fremstår som storbrukertilbudet fremfor noe. Godtar du å forhåndsbetale enten 1700 kroner i kvartalet eller 6800 kroner i året, får du ringe så mye du vil til mobiltelefoner, fasttelefoner og bredbåndstelefoner i Norge, og sende så mange SMS og MMS du bare orker – uten å betale en krone mer enn forhåndsavgiften.

Ulempen er selvsagt at du ikke får penger tilbake om du skulle slumpe til å bruke mobilen mindre enn først antatt. Dette er abonnementet for deg som vet at du ringer for mer enn 6800 kroner i året, og som i tillegg tåler litt reklame på mobilen.

Reklame, ja. Grunnen til at Nutel kan gi deg dette tilbudet, er nemlig at abonnementet er delvis reklamefinansiert.

Selskapet lover at samtalene dine ikke vil avbrutt av reklamemeldinger, men er utover dette sparsomme med detaljer. Det vi kan fastslå, er at du ifølge kontrakten takker ja til reklame via SMS, MMS og tale når du går for dette tilbudet.

De store henger ikke med
Av Telenor og Netcom er det sistnevnte som kommer best ut av vår prissammenligning. Deres abonnement Smarttalk vil koste storbrukeren 625 kroner i måneden, hvilket gir det en sjetteplass på vår prisoversikt.

Telenors beste tilbud i denne testen er ifølge telepriser.no Frifiks. Som Frifiks-kunde må du betale 663 kroner per måned dersom forbruket ditt følger eksempelet over, hvilket gir Telenors beste tilbud en 16. plass hos telepriser.no.

Mellom disse befinner Chess King seg. Med en månedspris på 632 kroner plasserer den gamle priskrigeren seg på en 7. plass på vår liste.

Mange forbehold
Det må tas mange forbehold når man presenterer en prisoversikt av denne typen. Eksempler på ting som er utelatt i dette tilfellet er familieløsninger og andre ordninger som gir deg gratis ringetid til bestemte personer eller på bestemte ukedager. Vi har heller ikke tatt stilling til hvorvidt abonnementene åpner for subsidiering av telefoner eller ei.

For Netcoms del har vi tidligere påpekt at deres billigste abonnementer, Netcom Ucan 2 og Netcom Owners basic, ikke inngår i priskalkulatoren til Post- og teletilsynet.

Fordi vi ikke får plass til alle særordningene og forbeholdene som er knyttet til hvert enkelt abonnement, anbefaler vi deg å se nærmere på de mest aktuelle kandidatene før du bytter til et nytt.

Vær også oppmerksom på det som typisk karakteriserer din mobilbruk og som kanskje gjør at du skiller deg fra standardforbrukeren, så som mengden datatrafikk til mobilen din og samtaler til og fra utlandet.

Jo mer, jo billigere
Som grunnprinsipp kan vi likevel fastslå at du med fastprisløsningen fra Nutel sparer mer jo mer du bruker mobilen din innenlands. Mens alle prisene i oversikten vår stiger når vi øker bruksverdiene, står Nutels pris på stedet hvil.

La oss for eksempel doble forbruket til storbrukeren og se hva som da skjer med månedsregningen:

Nutel Killbill mobil fastpris: 567 kroner.
Ipea Hermes: 1089 kroner
Tele 2 Champion: 1148 kroner.
Chess King: 1215 kroner.

Testvinneren i Mobilen.nos prissammenligning for storbrukere, er derfor Nutel Killbill mobil fastpris.

Denne saken er hentet fra Mobilen.no.

Reklame

Siste sjanse: Salg på Pyton-helt, Pondus og mye annet