Gå til sidens hovedinnhold

Prisvekst i USA

Konsumprisene steg mer enn ventet i februar, mens kjerneinflasjonen endte som ventet.

Konsumprisindeksen steg 0,4 prosent i februar. Dette var noe mer enn hva markedet hadde ventet.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge Bloomberg News ventet økonomene at konsumprisene ville øke med 0,3 prosent i årets andre måned.

Kjerneinflasjonen endte med en oppgang på 0,2 prosent i februar. Det var på forhånd ventet at konsumprisindeksen eksklusive de volatile mat og energiprisene ville vokse med 0,2 prosent.

Dette er CPI - USA:
Konsumprisindeksen er et mål på faktiske priser på et representativt utvalg av varer og tjenester som selges til forbrukere.

For det første er det viktig å merke seg at dette dreier seg om faktiske priser ut til forbruker. Er det salg, går prisen ned. Økes avgifter, går prisen opp.

For det andre er det viktig å merke seg at det er gjort et utvalg. Utvalget gjøres en gang i året og er ment å representere varer og tjenester som faktisk er etterspurt av forbrukerne. Ellers ville man over tid endt opp med en indeks hvor skomakertjenester veide tyngre enn PCer.

Både i Norge og i USA er det fokus på kjerneinflasjon. I Norge er dette tallet korrigert for avgiftsendringer og energipriser. I USA er kjerneinflasjonen korrigert for matvare- og energipriser.

Mens man i Norge har hovedfokus på årsveksten, altså i forhold til samme måned i fjor, snakker man i USA mest om månedsveksten, altså fra den foregående måneden.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå