Gå til sidens hovedinnhold

Produksjonsrekord med bismak på norsk sokkel

Aktørene på norsk sokkel har aldri produsert så mye olje og gass som i fjor, men med et letenivå på nivå med 1972 var tilgangen på nye reserver minimal

Det ble i fjor kun gjort fire nye oljefunn på norsk sokkel og leteaktiviteten har ikke vært så lav siden 1972 som den var i fjor.Samtidig ble det i fjor pumpet ut 263 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter olje og gass, mens det ikke ble funnet noe ny gassreserver og kun 12 prosent av oljeproduksjonen ble erstattet av nye funn.Men, Erik Søndenå og Kjell Agnar Dragvik i OD sa til Offshore.no i dag at dersom man legger det parameter som oljeselskapene måler sine reserveanslag etter, nemlig ved nye funn, blir erstatningsraten om lag 50 prosent.Vil øke videre

Økning i produksjonen i fjor var på 1 million kubikkmeter oljeekvivalenter i forhold til 2003, og det er ventet en tilsvarende økning i 2005 ifølge Oljedirektoratets oppsummering av Sokkelåret 2004 lagt frem i dag.Det var produksjonen av gass som trakk opp, den økte med 4,8 milliarder kubikkmeter til 78 milliarder kubikkmeter. Salget er ventet å øke til 120 milliarder i 2011.Oljeproduksjonen er allerede inne i en fallende trend. I 2003 ble det produsert 165,5 millioner kubikkmeter olje mens det i fjor endte på 162,8 millioner. Fallet i år er estimert til 2,8 millioner.Olejdirektoratet forventer at produksjonstoppen for både olje og gass nås i 2008 basert på dagens prognoser.Det ble i 2004 satt i gang to nye felt, Skirne og Kvitebjørn, mens feltene Kristin og Urd settes i gang i år.Svak leting

Det ble i fjor påbegynt 17 letebrønner, hvorav ni var udnersøkelsesbrønner og åtte var avgrensningsbrønner. Det er ifølge Offshore.no det laveste antallet igangsatte letebrønner siden 1972.Olejstreiken i Nordsjøen får en del av skylden for den lave aktiviteten. Streiken som var i flere måneder i sommer og i høst rammet flere leterigger.Det ble gjort funn i fire av disse, tre i Nordsjøen og et i Norskehavet.Bedre i 2005

Aktiviteten skal imidlertid øke kraftig i år. OD ser boring av mellom 25 og 30 letebrønner fra flytende innretninger og mellom fem og ti letebrønner fra faste installasjoner.Om lag to tredjedeler av de planlagte letebrønnene skal bores i Nordsjøen, de øvrige fordeler seg på Norskehavet og Barentshavet. Av de planlagte letebrønnene er fire brønner som skulle ha vært boret høsten 2004, dette gjelder blant annet Hydros brønn på Stetind-prospektet i Norskehavet og to brønner i Barentshavet.ODs direktør for leting, Bente Nyland sier i en kommentar at det ennå ikke er kontrahert borerigger for alle de planlagte letebrønnene og at dette kan bli en utfordring for å nå det antatte aktivitetsmålet.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken