Gå til sidens hovedinnhold

Produsentpriser i USA som ventet

Det var ingen store overraskelser i produsentpristall fra USA i dag, og ingen tegn til inflasjonspress

Produsentprisindeksen i USA, som måler prisen på varer under produksjon, endret seg med 0,1 prosent fra juni til juli.På forhånd var det ventet en oppgang på nettopp 0,1 prosent.For kjerneindeksen, hvor matvarer og energi er holdt utenom, ble endringen 0,2 prosent. Det var litt høyere enn forventningen på 0,1 prosent.Bakgrunn:

Den amerikanske produsentprisindeksen måler prisen på varer på produsentleddet, i stedet for til sluttbruker, som i den mer profilerte konsumprisindeksen.Produsentprisene måles på tre nivåer, råvarer, under arbeid og ferdigvarer. Det første leddet vil i stor grad være kjent gjennom råvarepriser, så det senere leddene er jevnt over viktigere.Det oppgis et totaltall, og et tall som holder matvarer og energi utenom. Det siste blir vanligvis ansett som viktigst fordi matvarer og energi ofte viser store utslag fra måned til måned.Hovedfokus er på endring fra foregående måned, men det offentliggjøres også et tall for endring på årsbasis.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken