- Det kan hende at en blir deiligere med Botox. Men det kan være en viss fare for å bli både dum og deilig ettersom Botox svekker evnen til å oppdage følelser, og dermed nedsetter evnen til kommunikasjon og samhandling, mener Arne Vikan, som er spesialist i klinisk psykologi.

I kronikken på forskningsnettstedet Gemini kommenterer han bruken av nervegiften for å fjerne «sinnarynken». Det kan gjøres ved å sprøyte Botox i ansiktsmuskelen procerus, som trekker huden mellom øyebrynene nedover og får deg til å virke streng eller irritert.

Vikan viser til Charles Darwin, som hevdet at det bevegelige ansiktet er utviklet videre fra følelsesuttrykk hos dyr til et instrument for utveksling og samhandling hos mennesker. Han mener at Botox begrenser bruken av dette globale følelsesspråket.

Han viser til forskning som underbygger at ansiktet er innstilt på å fange opp og videreføre stemninger og følelser hos andre mennesker.

Dette bestemmer ansiktet som vår sosiale «stemmegaffel», det som kobler oss på og rettsstiller oss i samspillet med andre, skriver Arne Vikan. (©NTB)