De dårlige tidene kan gi gedigne kjøpsmuligheter i boligmarkedet. Spesielt for deg som skal inn på boligmarkedet for første gang.

LES MER EIENDOM I NETTAVISEN

Det har vært bygget altfor mye nytt de senere åra. Mange av disse leilighetene vil komme på markedet til spottpris, tror partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

- Nye leiligheter bør falle i pris med 20-30 prosent. De er i gjennomsnitt så mye for høyt priset, sa Øye til Nettavisen etter et foredrag han holdt på SAS-hotellet i Oslo mandag.

Hva er P-ROM og håndpenger? Les Nettavisens nye Bolig-ABC

Spår konkurser
Øye tror mange av utbyggerne som sitter på disse leilighetene vil gå konkurs, og at de så vil komme på markedet til lavere priser.

Det er for tiden mer enn 14.700 nye leiligheter til salgs på Finn.no. Antall leiligheter i nye prosjekter faller langsomt, men fra et svært høyt nivå. Toppen ble nådd i mai i år, da det var nesten 17.000 nye leiligheter til salgs. I løpet av det siste året har nybyggingen stanset nesten helt opp, og det har vært en kraftig økning i konkurser i byggebransjen.

I sitt foredrag sa Øye at Norge trolig vil unngå en kraftig nedtur à la den vi hadde i perioden fra 1988 - 1992, med full bankkrise og krakk i boligmarkedet. Det mest sannsynlige scenariet er at myndighetene vil lykkes i å unngå total kollaps i finansmarkedene, og at konsekvensene av den økonomiske nedkjølingen ikke vil bli så dramatisk for folk flest.

Ny tjeneste:
Nettavisen kutter boliglånet ditt (gratis)

Snur om et år
I så fall vil boligmarkedet snu i løpet av et års tid. Prognosesenteret forventer da et fall i boligprisene inneværende år på cirka 5 prosent. Neste år vil prisene ligge i ro, for så å stige fra 2010 med omkring 5,5 prosent i året fremover.

De viktigste årsakene til disse relativt optimistiske utsiktene er kraftig befolkningstilvekst, særlig til byene, samt fortsatt god privatøkonomi for folk flest.

Når Øye tror på såpass dramatiske fall i prisene på mye leiligheter, så er det fordi dette er et helt spesielt segment, der det nå er et stort overskudd i tilbudet. Mange utbyggere har ikke økonomi til å sitte over krisen med de tomme leilighetene. Konkurser blant utbyggere vil gjøre at disse leilighetene kommer ut på markedet med kraftig reduserte priser - gjerne 20 - 30 prosent lavere, sammenlignet med dagens nivå.

Les mer i Nettavisen.no/Bolig:

Finanskrisen koster deg titusener

Her er landets beste boliglån

Øye tror ikke nybyggingen kommer i gang i igjen før i 2011. Selv om det nå kortsiktig er et vindu hvor man kan få kraftig prisfall på nybygg, mener Øye at det på sikt må bygges mye mer nytt for å holde tritt med befolkningstilveksten. Prognosesenteret anslår at 250.000 flere mennesker vil strømme til landet i løpet av de nærmeste åra. Dette vil bidra til en kraftig vekst i etterspørselen etter boliger. Mye av veksten i befolkningstilveksten skyldes arbeidsinnvandring fra Øst-Europa.

SSB-økonom Torbjørn Eika presenterte SSBs nye prognoser på Prognosesenterets boligseminar på SAS-hotellet. SSB har nemlig måttet justere sine prognoser kraftig etter at finanskrisen satte inn for fullt. SSB forventer nå kraftige rentekutt fra Norges Bank. Dette vil i sin tur gi fallende boligmarkedsrenter. Men hele prognosen hviler på at myndighetene internasjonalt lykkes med å få kontroll på utviklingen i finansmarkedene.

- Vå forutsette at finansmarkedene stabiliserer seg, sa Eika.

SSB venter nå at lavkonjunkturen vi er inne i, vil vare til ut i 2011. Tabellen nedenfor viser SSBs «finanskrise-reviderte» prognoser for boligpriser, boligrente, lønnsvekst, prisstigning og arbeidsledighet. (* Gjelder kun selveierboliger). Kilde: SSB.

2007

2008

2009

2010

2011

Boligprisvekst*

12,3%

-0,4%

-0,6%

1,9%

6,3%

Boligrente

5,7%

7,3%

7,2%

5,4%

4,8%

Lønnsvekst

5,6%

6,0%

4,7%

4,0%

3,7%

Prisstigning

0,8%

4,1%

3,2%

1,7%

1,9%

Arbeidsledighet

2,5%

2,7%

3,2%

3,8%

3,8%