- Dersom man kjører med høy promille eller blir tatt for ruskjøring flere ganger, bør bilen bli beslaglagt eller så må det installeres alkolås. Dette har vært ett av tiltakene som har fungert i Danmark, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan – til Adresseavisen.

Organisasjonen viser til at de danske sanksjoner og regler, som ble innskjerpet i 2014, har gitt positive resultat, og ønsker også sterkere virkemidler mot de som ruskjører i Norge. Gerhardsen mener det ikke er nok å beslaglegge førerkortet, fordi flere fortsetter å kjøre bil - i ruspåvirket tilstand - likevel.

Målet er at flere som kjører med promille skal lære. Det antasat 14.000 kjøreturer daglig foretas iruspåvirket tilstand.

Actis får støtte av generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA (tidligere Motorførernes Avholdsforbund).

- Alkolås for promilledømte i stedet for at de mister sertifikatet har med god effekt blitt brukt som del av straffereaksjonen i flere land. Dette er en ordning som ikke bare bør omfatte «verstingene», men nær sagt alle som ellers ville mistet sertifikatet for en periode, uttaler hun i en pressemelding.