Gå til sidens hovedinnhold

Prosjektene regjeringen «glemte»

12 av 51 prioriterte prosjekter i dagens NTP har ikke fått noen start.

Når regjeringen legger frem Nasjonal transportplan for 2014-2023 fredag, er det en plan som egentlig er todelt. Siden planen revideres hvert fjerde år, er det bare prosjektene som har planlagt oppstart i løpet av de fire første årene som anses som prioriterte og «sikre» - mens de som er planlagt i de siste seks årene anses som mer løse planer.

Torsdag vedgikk samferdselsminister Marit Arnstad at ikke alle prosjektene som lå inne i fireårsplanen for dagens NTP faktisk er påstartet, slik det står beskrevet.

- 80 prosent av de store prosjektene som ble behandlet i Nasjonal transportplan i 2010 er startet opp til rett tid, sa Arnstad fra talerstolen i Stortinget.

Les også: 1 av 5 prosjekter er ikke gjennomført

Liker ikke skrekktallene

Siden NTP er et til dels massivt dokument med svært mange detaljer, er det vanskelig å avgjøre i hvilken grad tallet reelt sett stemmer. NHO har laget en rapport som viser at 70 prosent av de planlagte vei- og jernbaneprosjektene er forsinket. Dette er en rapport som Samferdselsminister Marit Arnstad har svært lite til overs for.

- Rapporten er etter min mening beheftet med metodiske svakheter, og må sies å være misvisende, sa Arnstad om rapporten, og slaktet premissene den er laget med, og henviser i stedet til sine tall på at 80 prosent er i rute.

Næringspolitisk direktør i NHO Petter Brubakk mener Arnstad bommer i sin kritikk.

- Samferdselsdepartementet ligger langt bak skjema da hele 70 prosent av de planlagte vei- og jernbaneprosjekter er forsinket. Samferdselsminister Marit Arnstad mener det egentlig ikke står så dårlig til. Hun støtter seg på en beregning som viser at 80 prosent av samferdselsprosjektene får oppstartsbevilgninger i tide. I det virkelig liv har ingen glede av en vei før den står ferdig, sier Brubakk til Nettavisen.

- Vi har tatt utgangspunkt i transportetatens egne handlingsprogrammer for å måle oppfølgingen av Nasjonal Transportplan. Vegdirektøren skriver følgende i forordet til Handlingsprogrammet: «Programmet er etatens gjennomføringsplan for stortingsmeldingen og er grunnlaget for de årlige budsjettprosessene. Handlingsprogrammet er det viktigste referansepunktet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan». Det er vel ikke urimelig å måle i forhold det viktigste referansepunktet for måloppnåelse? spør Brubakk.

Ting som ikke er påbegynt

Om en legger krangelen mellom regjeringen og NHO til side, og ser på hva Arnstad vedgår - at 80 prosent av prosjektene er i rute - tar det tallet utgangspunktet i en liste Aftenposten tok la frem rett før nyttår. Den listen viser at av 51 prioriterte prosjekter, er det 11 som ikke ble startet opp innen tiden - eller 21,5 prosent.

Det rellet tallet er derimot høyst uklart, og bakgrunnsdokumentet fra regjeringen (PDF) viser at det er 12 av 52 prosjektene som ikke er startet opp - 23 prosent. Listen ser også ut til å ha mangler.

- Listen inneholder blant annet ikke E18 i Bamble, som er en av de mest ulykkesbelastede strekningene i landet. Den skulle vært startet opp i 2013, men kan bli utsatt helt til 2015. En skylder på lokal avklaring, men det er penger til detaljplanlegging som har manglet, noe regjeringen har ansvaret for, og dermed har man ikke kunnet avklare noe, sier nestleder i transportkommiteen, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

- Det samme vet jeg gjelder på E134 i Århus, og jeg frykter at det er mange flere prosjekter som ikke er startet fordi en ikke har fått penger til å detaljplanlegge strekningene.

Disse har fallt ut

Dette er prosjektene som skulle hatt oppstart før utgangen av 2013, men som ikke vil bli påbegynt:

 • Nytt dobbelspor Oslo - Ski
 • Dobbeltsport Sandbukta - Moss - Kleberget
 • Innseiling Borg Havn, Røsvikrenna
 • E16 Olum - Jevnaker
 • E6 Alnabruterminalen
 • Alnabru godsterminal (jernbane)
 • E6 Vindalsliene - Korporals bru
 • Rv 15 Strynefjellstunnelane
 • E39 Førde - Årdal - Skei - Hornindal
 • E6 Narvik sentrum
 • E8 Sørbotn - Laukslett
 • E6 Sørkjosfjellet

I tillegg kommer blant annet E18 i Bamble.

Hele listen fra Regjeringen med de prioriterte prosjektene over 200 millioner kroner, og status, kan du se her. (PDF)

- Dette er ikke opposisjonens liste, dette er hva Regjeringen selv la frem som de aller mest prioriterte prosjektene som skulle være i gang i første fireårsperiode, og det er ingen andre Regjeringen kan skylde på for at prosjektene ikke er startet opp, sa leder i transportkommiteen, Knut Arild Hareide (KrF), til Aftenposten den gang.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken