Oslo (ANB): Det skal ansettes flere psykologer i kommunene. Det har helsemyndighetene bestemt.

Helsedirektoratet vil nå bruke 20 millioner kroner i år på å få flere psykologer inn i kommunale stillinger.

Psykologer er nemlig en yrkesgruppe som er lite brukt i helsetjenesten i kommunene, ifølge direktoratet. De fleste jobber i spesialisthelsetjenesten. Nå vil myndighetene altså ha flere psykologer inn i kommunal sektor.

– Psykologene er viktig både i det forebyggende arbeidet og for å komme i posisjon til å gi tidlig hjelp til mennesker med psykiske problemer, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet i en pressemelding.

179 psykologer
Norge har 432 kommuner. Ifølge direktoratet var det 179 psykologer i kommunale stillinger her i landet i 2007, som er de nyeste tallene direktoratet har. Mange kommuner deler på psykologene.

De fleste av psykologene jobber i dag med barn, unge og familier, ifølge direktoratet.

– Det er viktig at det også utvikles tiltak som retter seg mot voksne og eldre. Med 20 millioner kroner i tilskudd håper vi å få på plass minst 40 psykologer til, sier Major.

Utvide tilbudet
Bakgrunnen for tilskuddet på 20 millioner kroner er en rapport fra Helsedirektoratet fra 2008, som så på hvordan man skulle rekruttere flere psykologer til kommunene, et behov som har blitt påpekt fra Helse- og omsorgsdepartementet i flere år, ifølge rapportens forord. Rapporten påpekte også at flere psykologer i kommunene er et viktig tiltak som kan bidra til bedre faglig bredde og kvalitet i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Dette vil dessuten utvide tilbudet for mennesker med psykiske problemer, påpekte rapporten.

Helsedirektoratet vil snart lyse ut lønnsmidlene til norske kommuner. (ANB)