Andelen personer med hjerteproblemer var 34 prosent høyere blant dem som bruker e-sigaretter enn dem som ikke gjør det, korrigert for andre risikofaktorer som alder, kjønn, BMI, kolesterol og tobakksbruk.

Brukerne har også 25 prosent større forekomst av kransarteriesykdom og 55 prosent større sjanse for å lide av depresjon eller angst, ifølge studien.

Les også: E-sigaretter kan gi økt risiko for slag og hjerteinfarkt

Dette er en innledende studie som ikke viser en sammenheng mellom det å bruke e-sigaretter og utvikle hjertesykdommer, og studien konkluderer ikke med at bruk av e-sigaretter fører til hjerteproblemer. Da er det nødvendig med studier over lengre perioder. Men forskerne bak er likevel bekymret.

– Disse dataene er en vekker og burde føre til økt bevissthet om farene ved e-sigaretter, sier forsker Mohinder Vindhyal ved universitetet i Kansas. Han er hovedforfatteren bak studien.

Les også: Flere snuser og færre røyker

Nærmere 100.000 personer har deltatt i studien, som ble gjennomført i 2014, 2016 og 2017.

E-sigaretter inneholder ikke de kreftfremkallende midlene som finnes i vanlig tobakk. Men helseeksperter er bekymret for konsekvensene av å varme opp flytende nikotinpatroner, i tillegg til en generell bekymring for avhengigheten som følger med nikotininntak.

Studier av bruken av e-sigaretter er relativt nye fordi disse ikke kom på markedet før i det siste tiåret.