- Dette betyr at luftforurensning fører til flere dødsfall i året enn røyking, som Verdens helseorganisasjon (WHO) anslo sto bak 7,2 millioner dødsfall årlig i 2015, sier professor Thomas Münzel ved Mainz universitetssykehus i Tyskland. Han er en av forfatterne bak den nye studien.

– Røyking kan man velge bort, men det kan man ikke med luftforurensning, fortsetter han.

Ifølge studien som ble publisert i European Heart Journal mandag, fører luftforurensning til 790.000 for tidlige dødsfall i Europa og 8,8 millioner slike dødsfall på verdensbasis hvert år. Bare i Kina er det 2,8 millioner dødsfall per år.

Forskerne har regnet ut at forurensning fra kjøretøy, industri og landbruk forkorter livene til dem som dør for tidlig, med 2,2 år i gjennomsnitt. Ultrafine svevestøvpartikler kjent under betegnelsen PM2.5 er årsaken til de fleste dødsfallene, ifølge forskerne.

– Ny informasjon tilsier at helseeffektene av PM2.5 er langt verre enn tidligere antatt, sier Jos Lelieveld ved Max-Plank-instituttet, som er en av forskerne bak studien.

Til tross for et relativt strengt europeisk regelverk er det flere luftforurensningsdødsfall i Europa enn i verden i gjennomsnitt. I Europa er det 133 dødsfall per 100.000 innbyggere, mot 120 dødsfall per 100.000 innbyggere i resten av verden.

Dødsfallene i Europa blir forklart med at det er dårlig luftkvalitet og stor befolkningstetthet, som fører til at befolkningen blir svært utsatt for forurensning.

(©NTB)