Gå til sidens hovedinnhold

Putin med oljefond og handlingsregel

Den russiske presidenten Vladimir Putin ser ut til å ha skult mot det norske oljefondet, for nå presenteres lignende løsning for det russiske oljeoverskuddet.

Det er i et forslag til nye budsjettretningslinjer sendt til føderasjonsrådet og Duma'en fredag at Putin legger opp til et russisk svar på oljefondet, samt utarbeidelse av en egen handlingsregel for å regulere avsetninger og forbruk av landets enorme olje- og gassinntekter.Russland er verdens neste største eksportør av olje og en ledende leverandør av naturgass til Europa. Dette sammen med oppturen for oljeprisen de siste årene har bidratt til at det russiske statsbudsjett nå gir store overskudd.Russland har så langt puttet overskuddet inni et såkalt stabiliseringsfond til bruk for stabilisering av budsjettene over tid, men nå begynner overskuddet i fondet å bli så stort at Putin vil skape et fond for fremtidige generasjoner, slik tanken også er bak det norske oljefondet.Det russiske stabiliseringsfondet lød på hele 103,6 milliarder dollar, eller omkring 640 milliarder kroner ved utgangen av mars, ifølge The Moscow Times.Putin skisserer nå en todelt løsning med et reservefond som skal overta stabiliseringsfondets oppgaver for utjevning av statsbudsjettet i perioder med fall i oljeinntektene. I den forbindelse formulerer han også noe som kan minne om den norske handlingsregelen.Putin vil nemlig lovfeste et prosentnivå på størrelsen til reservefondet samt størrelsen på inntektene fra olje og gass som skal gå inn i budsjettfinansieringen basert på landets bruttonasjonalprodukt.Det som deretter blir til overs fra landets enorme gass- og oljeinntekter skal puttes inn i det nye fondet for fremtidige generasjoner.Det planlegges en reformeringsperiode for budsjettsystemet over de neste tre årene.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar