Gå til sidens hovedinnhold

Rå avkastning fra Oljefondet

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 7,1 prosent, eller 234 milliarder kroner, i første kvartal 2012.

Målt i kroner var avkastningen den tredje høyeste i et kvartal siden fondets oppstart.

- Resultatet var drevet av en oppgang i de amerikanske, europeiske og asiatiske aksjemarkedene, som alle steg omtrent like mye i løpet av kvartalet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland, i en melding.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Analytiker Lars H. Mikelsen i Norcap er overrasket og imponert over at oljefondet leverte en avkastning i første kvartal på 7,1 prosent.

Analytiker imponert

- Dette er hele ett prosentpoeng bedre enn verdensindeksen, noe Norge bør være svært fornøyd med. Vi må ikke glemme at oljefondet har et middels risikomandat, derfor er 7,1 absolutt godkjent, sier Mikelsen til NA24.

Han er derimot kritisk til at oljefondet har en så stor beholdning av statsobligasjoner.

- Mange av disse papirene er knyttet til land i dyp økonomisk krise, derfor er jeg redd for at fondet her kan gå på en smell før eller siden. Oljefondet burde snarest bytte ut deler av statsobligasjonene, med selskapsobligasjoner, mener Mikelsen.

«Fondets aksjeinvesteringer fikk en avkastning på 11 prosent i kvartalet, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,6 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng høyere enn avkastningen på fondets referanseindekser», skriver NBIM.

Droppet portugisisk gjeld

«Som del av en restrukturering av gresk statsgjeld ble fondets investeringer i eurodenominerte greske statsobligasjoner i mars byttet mot nye greske statsobligasjoner og obligasjoner utstedt av den europeiske finansielle stabilitetsfasiliteten (EFSF). Fondet solgte i løpet av kvartalet sin beholdning av portugisiske og irske statsobligasjoner, og reduserte investeringene i statsobligasjoner fra blant annet Italia og Spania. I samme periode kjøpte fondet statsobligasjoner utstedt i lokal valuta av fremvoksende økonomier som Brasil, Mexico og India», fortsetter NBIM.

- Forutsigbarhet er viktig for en langsiktig investor, og euroområdet står overfor store strukturelle og monetære utfordringer, sier Slyngstad.

«Markedsverdien av fondet steg i løpet av kvartalet med 185 milliarder kroner til 3 496 milliarder kroner. Fondet ble tilført 60 milliarder kroner fra staten. Kronekursen styrket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det reduserte isolert sett markedsverdien med 110 milliarder kroner», skriver NBIM.

Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 60,7 prosent i aksjer, 39 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Reklame

Meningsmålinger: - I enkelte tilfeller er det ren manipulering

Kommentarer til denne saken