Gå til sidens hovedinnhold

Raser mot Bjørnøy

Ordførerne i fem sørlandskommuner har sendt brev til Miljøvernminister Helen Bjørnøy, der de protesterer mot kalkingskutt.

Med bakgrunn i at det er satt av 30 millioner kroner mindre til kalking av sure vassdrag på statsbudsjettet, så er Fylkesmannen i Vest-Agder nå nødt til å kutte ut kalking i ett av de tre vassdragene Audna, Kvina og Lygna.

Fylkesmannen har da prioritert bort kalkingen i Kvina, som er en lakseførende elv.

Raser
Det har fått ordførerne i Kvinesdal, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Audnedal kommune til å rase. I et felles brev til Miljøvernministeren gir de uttrykk for at opphøret i kalking ikke kan aksepteres.

- Kalking av disse elvene har pågått i 12 – 15 år og hatt meget god virkning. Laksen er kommet tilbake, og representerer en meget stor verdi på mange områder i våre lokalsamfunn. Utfra fylkesmannens faglige vurdering, som følger vedlagt, vil konsekvensene være at det som er oppbygd i disse 12 – 15 år er bortkastet.

- Yngel vil dø umiddelbart, laksunger og smolt vil dø etter meget kort tid og laksen være borte etter 2 – 3 år. Viser her også til vedlegget fra Kvinesdal kommune om hvilke konsekvenser opphør i kalking vil ha spesielt for Kvina, heter det i brevet.

Bortkastet
Ordførerne påpeker videre at det har vært investert betydelig med både penger og dugnad i elven de siste årene. Dette mener ordførerne nå er bortkastet investering.

- Vi leser i Soria-Moria erklæringen: «at arbeidet mot forsuring av vassdrag ved hjelp av kalking skal være på et høyt nivå, slik at alle vassdrag i faresonen blir kalket og slik at frivillig innsats i form av midler og arbeids- og dugnadsinnsats blir fulgt opp fra statens side.»

- Når vi ser hva konsekvensene av en stopp av kalkingen i våre elver medfører, regner vi med at det som nå DN er i ferd med å igangsette ikke har vært regjeringens hensikt. Vi vil snarest be om et møte med statsråden for en dialog og utdyping av våre synspunkter, og hva slags konsekvenser dette får, heter det i brevet.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken