Gå til sidens hovedinnhold

Ratene ned 200.000 dollar fra toppen

De voldsomme fallene i tankratene har fortsatt over romjulen og nyttårshelgen

Bare i løpet av den "ekstra uken" i 2004 og nyttårshelgen har ratene falt nye 45 worldscalepoeng til worldscale 80 for VLCC'ene som frakter olje fra Midtøsten til Sør-Korea.På timecharterbasis betyr det at ratene nå er nede på 44.200 dollar dagen, ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøes ukentlige markedsrapport. I midten av november toppet ratene på nær 250.000 dollar dagen.- ALtiviteten fortsatte å være som forventet, treg gjennom julehøytiden, og fortsatt dermed trenden fra tidligere i måneden (desember, red. anm), skriver Bassøe.Det er stor tilgang på tonnasje som ifølge Bassøe har gitt befrakterne kontroll i tankmarkedet, i hvert fall på kort sikt. Ifølge Bassøes rapport er det 56 VLCC'er ventet tilgjengelige for lasting i Gulfen de neste 30 dagene.- Rederne klynger seg fortsatt til håpet, dersom fjoråret er en pekepinn, om en betydelig aktivitetsøkning i januar, skriver Bassøe.Vestover fra den Arabiske Gulf falt ratene nye 40 punkter til ws 80 den siste uken. Det tilsvarer timecharterrater på 54.500 dollar dagen. Fra Vest-Afrika til US Gulf sluttes det nå på ws 125, ned 40 punkter, som gir en timecharterrate på 79.600 dollar dagen.Suezmax-markedet utgjør en viss trøst for de rederiene som sitter med diversifisert flåter, som Frontline. Ratene her er i stor grad uendret vest for Suez. Rate fra Vest-Afrika til USA har faktisk steget noen få poeng til ws 220 og gir nå 73.500 dollar dagen.Også i dette markedet har aktiviteten vært svak, men en del kortsiktig etterspørsel har holdt ratene oppe. Suezmax-ratene i Midtøsten har imidlertid fulgt VLCC-utvikling til en viss grad. Her sluttes det nå på ws 155, eller 50.000 dollar dagen, og videre fall kan komme som følge av de lave VLCC-ratene.Fakta:

Frontline/Ship Finance eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip.Nordic American Tanker Shipping eier fire suezmax'er som i hovedsak er sikret på lange kontrakter med profittdeling ved høye rater.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21

Kommentarer til denne saken