Gå til sidens hovedinnhold

Raufoss selger til Ulltveit-Moe

Det haltende Raufoss-konsernet har fremforhandlet en avtale om salg av chassisvirksomheten til Jens Ulltveit-Moes Umoe Industri. Avtalen er betinget av långiverne godkjennelse

Umoe overtar umiddelbart ansvaret for driften og finansieringen.Det er ventet at långivernes godkjennelse først vil foreligge over helgen.- Ved en eventuell transaksjon er det grunn til å anta at den reelle egenkapitalen i Raufoss ASA vil være tapt, skriver selskapet.Selskapet fortsetter derfor den nære dialogen med sine långivere for å sikre en refinansiering av Raufoss ASA og derigjennom videre drift i de gjenværende virksomhetene i konsernet.Ved en gjennomføring av salgsavtalen vil Umoe Industri overta 100 prosent av aksjene i Raufoss Technology AS, inkludert selskapets 80 prosents eierandel i Raufoss Automotive Components Canada LP og datterselskapene Raufoss Industrial Tools AS og Raufoss North America Inc.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021