For andre året på rad har råvarer slått både aksjer og obligasjoner i konkurransen om den høyeste avkastningen, skriver Dagens Næringsliv.

Hele 20 prosent har den ledende råvareindeksen steget i 2010, mot 9,1 prosent vekst i verdens aksjeindeks og 5,3 prosent i den mest brukte obligasjonsindeksen.

Bakgrunnen for dette resultatet er enkel å forstå. Økt etterspørsel etter råvarer i østen, en vaklende amerikansk økonomi og et Europa i gjeldskrise. Hver for seg ville disse tre faktorene gjort utslag på resultatet, satt sammen er de avgjørende.

Skylder på været
En av de råvaregruppene som har hatt den sterkeste prisøkningen er jordbruksvarer. Hele 35 prosent har prisen på jordbruksvarer steget. Hetebølge i Russland, regn i Canada og en ugunstig balanse mellom sol og regn i USA har gjort sitt til at avlingene ikke ble like gode og store som de skulle være og dermed fremprovosert den økte prisen.

Men prisen på jordbruksvarer er ventet å falle tilbake til normale nivåer i 2011, rett og slett fordi det er vanlig å forvente vanlige værforhold.

Gullalder
Til tross for en sterk økning i prisen på metaller er det ventet at disse prisene skal fortsette oppover. Årsaken til dette er en fortsatt stor etterspørsel etter disse råvarene i de fremvoksende økonomiene og at produksjonskostnaden på en del av industrimetallene har økt som følge av dyrere energi. Det er heller ikke ventet at produksjonen blir stor nok til å imøtekomme etterspørselen.

Investeringsbanken Goldman Sachs har tro på en forlengelse av råvarenes gullalder. en forbedret amerikansk økonomi og en økende etterspørsel i de fremvoksende økonomiene er bankens hovedargumenter.

Her er de fem råvarene som prismessig har hatt den største prosentmessige økningen de siste to årene.

  • Kobber: 232,6 prosent
  • Bomull: 215,6 prosent
  • Sølv: 178,3 prosent
  • Sukker: 165,9 prosent
  • Nikkel:152,3 prosent

Les flere saker på NA24