Etter megling i nesten 13 timer på overtid, ble det i går oppnådd enighet i årets hovedoppgjør for industrien, der Fellesforbundet og Norsk industri er motparter.

- Oppgjøret, som normalt legger klare føringer for de etterfølgende forhandlingene i privat og offentlig sektor, ga null i generelt lønnstillegg i år. Unntaket var tekoindustrien som får to kroner i tillegg. Når det tas høyde for overhenget inn i året (på 1,1%) og forventede resultater av lokale oppgjør, anslås det at samlet lønnvekst i år vil havne på 2,4%. Hensyntatt TBUs prognose for inflasjonen på 2,5%, gir det en marginal nedgang i kjøpekraften i år, skriver analytiker i DNB Markets Knut Magnussen i en rapport mandag morgen.

Hen bemerker også at dersom Norges Bank skulle treffe med sitt inflasjonsanslag (på 3,1%), blir reallønnsnedgangen større.

Forrige gang nordmenn opplevde nedgang i kjøpekraften var 1989 (Kilde SSB).

Regjeringen sukret oppgjøret ved at det skal settes i verk en utredning av privat tjenestepensjon. Dessuten vil regjeringen foreslå at permitteringstiden utvides fra 30 til 52 uker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

- Nulloppgjøret er ikke overraskende i lys av den svake utviklingen i industrien. Dette speiles også av PMI-rapporten som ble publisert fredag, skriver Magnussen.

Hovedindeksen viste et markert fall fra 48,3 i februar til 46,8 i mars, mens det var ventet at indeksen ville holder seg uendret.

- Dette var andre måned på rad med nedgang og indikerer at industrien svekkes ytterligere. Indeksen er volatil, men har ligger konsekvent under 50 i over et år, og viser dermed at industrien er inne i en nedgangskonjunktur, noterer analytikeren.

Les også: Slik kutter du skatten

Nedgangen i faktisk industriproduksjon har imidlertid vært sterkere enn det PMI-indeksen indikerer.

- Ikke alle nyheter for norsk økonomi er like negative, mener Magnussen og påpeker at kredittveksten for næringslivet tok seg noe opp i februar, for tredje måned på rad.

- Låneveksten er fortsatt lav (på 3,8%), men det kan se ut som om bunnen er passert i denne omgang. Kredittveksten for husholdningene har avtatt fra 6,5% på toppen i fjor sommer til 6,0% nå, og er dermed fortsatt godt over inntekstveksten. Dette viser at gjeldsbelastningen fortsetter å øke, noe som ikke er overraskende i lys av det svært lave rentenivået.

Les også: Selvangivelsen - her taper du store summer på glemte fradrag