Gå til sidens hovedinnhold

Gransker Hagens aksjekupp

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica slapp inn bakveien i REC.

Onsdag ble det klart at det børsnoterte solenergiselskapet REC har hentet inn 1,3 milliarder kroner i en emisjon. Oslo Børs ser nærmere på kapitalutvidelsen.

- Stikkord her er jo likebehandling av aksjonærene, sier kommunikasjoinsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs til Nettavisen.

Nytt forsøk
Etter at første forsøk på å få på plass en finansieringsløsning for den tidligere børsyndlingen mislyktes tidligere i uken, valgte man nå å henvende seg til et knippe eksisterende og nye aksjonærer.

Stein Erik «Rimi» Hagens selskap Canica fikk tegne seg for drøyt 77 millioner aksjer til kurs 1,50. Det spesielle er at Canica fikk slippe til selv om selskapet ikke var REC-aksjonær fra før.

Canica kom inn «på Orklas kvote». I Orkla er nemlig Hagen største aksjonær gjennom nettopp Canica.

Fikk Orklas kvote
Når Orkla valgte å tegne seg for en mindre andel enn det de hadde rett til, ble det plass til Hagens investeringsselskap.

- Canica har en eierandel på 25 prosent i Orkla, og hvis du har mer enn 20 prosent blir du regnet som assosiert selskap. Det er et veletablert prinsipp i regnskapssammenheng, sier RECs styreformann Jens Ulltveit-Moe til Dagens Næringsliv.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Emisjonen ble unnagjort på noen få timer onsdag kveld. Tegningskursen på 1,50 lå godt under børskurs de siste dagene, som har ligget i området 2,10 - 2,20 kroner.

45 mill. i rabatt
Med dette utgangspunktet har Hagen fått en rabatt i REC-emisjonen verdt rundt 45 millioner kroner.

- Vi har en dialog med selskapet, og det kan kan bli aktuelt å følge opp med flere spørsmål, sier Eikrem, og viser til at denne emisjonen ikke har vært helt «A4», tatt i betraktning RECs størrelse og måten det hele har blitt gjennomført på.

Eikrem opplyser at Oslo Børs har hatt en dialog med REC siden selskapet varslet sin første refinansieringsplan i juni.

Mye kritikk
Denne planen, som innbefattet både refinansiering av banklån og endringer i et konvertibelt obliasjonslån i tillegg til en emisjon, var gjenstand for mye kritikk fra de mindre aksjonærene. Planen gikk i vasken denne uka da man ikke lyktes med å få med seg långiverne.

Utgangspunktet er at aksjonærer skal likebehandles. Dette følger av bestemmelser i Verdipapirhandelloven og aksjelovgivningen. Men så er det åpning for å forskjellsbehandle hvis det er saklig begrunnet.

- Undersøker
- Det er der problemstillingen ligger, sier Eikrem.

Det spesielle her er at Stein Erik Hagen har fått overta plassen til Orkla fordi han er storaksjonær i Orkla.

Orkla deltar med 200 millioner i emisjonen, men tegner seg altså ikke for hele sin eierandel. Dette har sammenheng med at Orkla har bestemt seg for ikke å satse mer på REC. De har tidligere besluttet å selge seg ut av selskapet.

Det har ikke lykkes Nettavisen å komme i kontakt med Stein Erik Hagen eller Canica.

Kommentarer til denne saken