Gå til sidens hovedinnhold

Kjempesmell for solkjempen

Den tidligere børssolen sliter med tunge nedskrivninger og sviktende marginer.

Solcellekonsernet Renewable Energy Corporation ASA så seg nødt til å nedskrive for flere hundretallsmillioner i tredje kvartal, og det skjer samtidig med at den underliggende driften viste nok et kvartal med nesten fraværende overskudd. Det spås ingen bedring på kort sikt.

REC-konsernet skriver i rapporten for tredje kvartal at de nå nedskriver Sovello-anlegget med 672 millioner kroner, men selv justert for dette viser driftsoverskuddet kun et marginalt overskudd, 7 millioner kroner. Analytikerne hadde på sin side ventet pluss 179 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.

Sovello-anlegget i Thalheim i Tyskland produserer solcellemoduler og eies med 33,3 prosent hver av REC, Evergreen og Q-Cells. Salget er her som øvrig i bransjen preget av lave volumer og prispress.

Økt topplinje
Det eneste lyspunktet i tredje kvartalstallene fra REC er at topplinjen fortsatte å vokse og endte opp 13 prosent til 2.160 millioner kroner sammenlignet med 1.919 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før avskrivninger og engangseffekter (EBITDA) endte på 450 millioner kroner, mot 711 millioner i samme periode i fjor. Analytikerne hadde ventet driftsinntekter på 2.047 millioner og et EBITDA-resultat på 494 millioner kroner.

EBITDA-marginen falt dermed til 20 prosent, mot ventet 24,1 prosent og 37,1 prosent i samme periode i fjor.

Nettoresultatet lød på heftige 1.143 millioner kroner i minus, blant annet etter 478 millioner i netto finanskostnader og nedskrivningen på Sovello. Analytikerne hadde ventet minus 177 millioner kroner, mens overskuddet i samme periode i fjor var på 1.246 millioner kroner.

Girer opp
Etter å ha kjørt ned en del av kapasiteten tidligere i år, melder REC i dagens rapport at de nå har giret opp igjen produksjonen ved både REC Solar og REC Wafer. Det planlegges heller ikke kapasitetsreduksjoner i fjerde kvartal, men kan bli aktuelt dersom markedsforholdene blir svakere.

REC opprettholder prognosene om at prisene på solcellemoduler vil være omkring 35 prosent lavere i 2009 sammenlignet med 2008. REC har nå en kvartalsmessig kapasitet på 35 MW solcellemoduler og 250 MW med wafere.

Kutter priser
REC har gjennom sine lange leveranseavtaler allerede innrømmet pris- og volumreduksjoner overfor sine kunder i de ulike leddene i produksjonskjeden. Det skyldes at prisfallet i sluttleddet har krøppet oppover i næringskjeden. REC sier i rapporten at de påregner ytterligere justeringer i leveransene og prisen for 2010 dersom dagens svake marked fortsetter. REC Wafer forventer i tillegg ytterligere prisfall fra tredje til fjerde kvartal.

Det eneste produktområdet som foreløpig har sluppet unna kontraktsjusteringer er silisiumproduksjonen i REC Silicon. De forventer imidlertid at oppkjøringen av Silicon III-anlegget vil ha en negativ effekt på oppnådd snittpris for silisiumsområdet.

Kommentarer til denne saken