Gå til sidens hovedinnhold

Redningsaksjon for norske bedrifter

Staten sikrer finansiering til norsk eksportindustri.

I kjølvannet av finanskrisen i 2008 ble det satt i gang et omfattende internasjonalt arbeid for å styrke finansinstitusjoners soliditet. Som en del av dette arbeidet er EUs regelverk for store engasjementer for kredittinstitusjoner skjerpet. For Eksportfinans betyr dette at foretaket måtte oppkapitaliseres betydelig for å kunne fortsette samme tilbud som i dag.

Det har ikke lyktes Eksportfinans og de største eierne å komme frem til en oppkapitaliseringsplan som sikrer en god nok finansieringsordning for eksportbedrifter.

Derfor kommer staten med en midlertidig løsning.

Statlig overgangsordning
Regjeringen vil umiddelbart opprette en overgangsordning som sikrer eksportfinansieringen til den statlige ordningen er på plass, og fremmer en proposisjon om en slik ordning i statsråd i dag med tilsagn om å gi lån innenfor en ramme på 30 milliarder kroner.

- Regjeringen vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi. Formålet er å sikre et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud til norsk industri, skriver statsminister Jens Stoltenberg i en melding

Et statlig organ skal overta ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen. Muligheten til å velge et CIRR-kvalifisert lån til markedsrente framfor fastrente vil bli videreført. I dag administreres ordningen av Eksportfinans. Eksportfinans vil også få ansvar for å administrere overgangsordningen.

- En statlig eksportfinansieringsordning skal være robust, pålitelig og kostnadseffektiv. Den skal sikre norsk eksportindustri konkurransedyktige vilkår, skriver Stoltenberg.

Låner fra statskassen
Det statlige organet vil stå for eksportfinansieringstilbudet i Norge med innlån fra statskassen. Ordningen vil kunne tilby kundene både offentlig støttede lån og lån til markedsrente. Statlig støttede eksportkreditter spiller en svært sentral rolle i finansieringen av norsk kapitalvareeksport, spesielt i tider med uro i finansmarkedene og få alternative finansieringskilder.

- I en slik situasjon er det viktig at staten sørger for stabile rammebetingelser for norske eksportbedrifter, skriver Stoltenberg i meldingen.

- Regjeringen mener at eksportbedriftene best kan sikres med en statlig ordning. Særlig i den uroen vi nå har i internasjonal økonomi er det viktig at finansieringen er trygg og forutsigbar, skriver nærings- og handelsminister Trond Giske.

En permanent løsning skal være på plass senest 1. juli 2012.

Overgangsordningen skal også gi tilsagn om nye CIRR-kvalifiserte lån. Fordringer og tilsagn som etableres i overgangsperioden overtas av det statlige organet når det er etablert.

Slår alarm
I Norge i dag er det i underkant av 200.000 som jobber med eksportrettet næring. Bedriftene disse er ansatt i benytter seg igjen av andre underleverandører i stor stil.

Dermed vil problemer som rammer eksportbedriftene raskt spre seg videre ut i økonomien.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at salget til utlandet fra Fastlands-Norge var på 28,5 milliarder kroner i oktober. Det er nedgang på hele 4,6 prosent fra måneden før, og nå slår Norsk Industri alarm.

- Dette er et klart varsko. Vi ser kraftig nedbremsing for eksporten på nesten alle områder, sa Sindre Finnes, fagsjef hos Norsk Industri, nylig til NA24.

Les mer: Slår alarm om norske bedrifter

- Viktig avklaring
- Nedgraderingen av Eksportfinans tidligere i høst skapte stor usikkerhet. Det er avgjørende viktig at det fremover ikke er noen som helst tvil om at norske aktører har en eksportfinansiering i ryggen som er minst like god som konkurrentenes. Vi har tillit til at regjeringen med denne statlige løsningen nå sikrer dette, sier Jørn Prangerød daglig leder i Maritimt Forum i en melding.

Eksportfinans vil frem til sommeren administrere en overgangsordning med en økt ramme på 30 milliarder kroner, som da vil bli erstattet av en helstatlig eksportfinansieringsordning. Muligheten til å velge et CIRR-kvalifisert lån til markedsrente framfor fastrente vil bli videreført.

- Med den tiltagende finansielle uro vi ser rundt oss i verden i dag er langsiktig finansiering mangelvare og det er helt avgjørende at norske aktørene kan delta i konkurransen om store internasjonale oppdrag på konkurransedyktige vilkår. Dersom ikke norske bedrifter er i stand til å tilby langsiktig finansiering ved salg av større prosjekter til for eksempel Gazprom, Petrobras eller andre, så går kontraktene til andre. Ett slikt stort prosjekt involverer gjerne opp mot et hundretalls norske underleverandører og berører mange tusen norske arbeidsplasser. Selv om det fortsatt gjenstår detaljer, så er regjeringens avklaring i dag svært viktig for den maritime næringen, sier Prangerød.

MinSpot.no: Få strømmen til innkjøpspris

Reklame

Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner

Kommentarer til denne saken