Vi som driver med rekruttering bruker flere forskjellige metoder for å vurdere kompetansen til kandidater som har søkt på en stilling.

Når vi har gjennomført en grundig prosess, og gjort oss opp en mening om hvilke av kandidatene som ser ut til å være best kvalifisert til jobben, gjennomfører vi referansesjekk.

Formål med referansesjekk
Hensikten med referansesamtalen er å få bekreftet eller avkreftet informasjon som vi har samlet inn tidligere i prosessen i form av jobbintervju(er) og tester m.m.

Vi ønsker å få avdekket både positiv og negativ informasjon som søkeren ikke har fortalt om, samt sjekke ut forhold som vi har blitt usikre på gjennom intervjuet.

I tillegg ønsker vi å få belyst søkerens jobbprestasjon og atferd. Referansesjekken skjer nesten utelukkende over telefon og kan ha en varighet fra 10 minutter og opp til 1 time.

Hvem bør man oppgi?
Fortrinnsvis bør du oppgi dine tre siste arbeidsgivere som referanser. Alternativt kan du oppgi kunder, eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

Dersom du har vært leder kan du oppgi din overordnet, sideordnet og en som du har vært leder for.

Om du er nyutdannet kan du oppgi leder fra sommerjobb eller deltidsjobb, veileder fra studier eller lærer, kontaktperson fra fritidsaktiviteter eller eventuelt venner.

Hva med nåværende arbeidsgiver?
I mange prosesser opplever jeg at kandidater som jeg har intervjuer med, ikke ønsker at sin nåværende arbeidsgiver får kjennskap til at han eller hun er i en jobbsøkerprosess. De ønsker derfor nødig at jeg ringer til nåværende leder.

For enkelte vil en slik eksponering være en belastning. Dersom de ikke får jobben og nåværende arbeidsgiver får kjennskap til at den ansatte vurderer et jobbskifte, kan det føre til at arbeidstakeren i noen tilfeller ikke får like gode karrieremuligheter internt i bedriften videre fremover.

Årsaken til dette kan være at arbeidsgiveren blir usikker på hvor mye han eller hun ønsker å satse på en person som vurderer å slutte. I slike tilfeller tar vi så langt som mulig hensyn til dette og aksepterer andre referansepersoner enn nåværende leder.

Kontroller bruken av referanser
Det er ikke uvanlig at arbeidssøkere i CV’ene skriver at referansepersoner oppgis på forespørsel. Mot slutten av jobbintervjuet vil ofte arbeidsgiveren be om referansepersoner som han eller hun kan kontakte.

Du kan da sjekke med arbeidsgiveren om hvilke referanser som ønskes. Det kan også være lurt å finne ut når referansene vil bli kontaktet og hvem som kontakter dem. Husk at det kan være lurt å passe på at dine referansepersoner ikke blir kontaktet for ofte.

Forbered dine referanser
Når du har vært på jobbintervju og du blir spurt om hvilke referansepersoner som kan kontaktes, bør du kontakte dine referansepersoner for å forberede dem slik at de lettere kan selge deg inn til stillingen.

Referansepersonene bør få informasjon om stillingen du har søkt på med ansvarsområder, arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter.

Du bør også fortelle om hvilke av dine kvalifikasjoner og egenskaper som du har vektlagt i intervjuet, og hvilke usikkerhetsmomenter du antar at de som ringer har i forhold til deg som kandidat.

Det er også fornuftig at du forteller om hvilke styrker og svakheter du selv har påpekt. Fortell også om hvem som vil ringe, når personen sannsynligvis ringer og hvorfor du har lyst på jobben. På denne måten kan du forberede og påvirket dine referanser på en positiv måte.

Lykke til med din neste jobb!