En av Oslos eiendomskonger får refs for å sløse med det offentliges penger. Og politikere reagerer mot skyhøye styrehonorarer i et offentlig eiendomsselskap.

NA24 - din næringslivsavis

Oslo kommune betalte 2,5 millioner kroner til styret i Hav eiendom i 2006. 800.000 kroner ble fordelt på styremedlemmene og 1,8 millioner kroner gikk til administrerende direktør. Hav eiendom er Oslo Havns datterselskap som skal drive eiendomsutvikling i Bjørvika. Administrerende direktør i selskapet har vært Espen Pay, som også er sjef i eiendomsselskapet Urbanium.

Men da generalforsamling i Hav eiendom ble avholdt på torsdag kveld, reagerte politikerne på det de hevder er «eksessive» styreutbetalinger. Høyre-politiker Bjarne Ødegaard reagerer på at styret i Hav eiendom har tatt seg for godt betalt.

- Eksessivt honorar
Og oppvask ble det på generalforsamlingen. Da neste års styregodtgjørelse skulle godkjennes satte politikerne foten ned i det kommunale AS'et. Det var ifølge avisen Aften opprinnelig Arbeiderpartiets Knut Roger Andersen som ville ha oppvask om styrehonorarene i det nystartede kommunale selskapet.

- Det skulle blant annet være godkjenning av styregodtgjørelse. Vi har reagert på godtgjørelsen tidligere. Vi mener det var eksessivt, veldig høyt, rett og slett, og det vil vi ikke ha noe av. Styrehonorarene skal legges i norm med andre kommunale AS'er, sier Ødegaard til NA24.

I styret til Hav eiendom sitter styreleder Per Pay Hodneland, Anne Sigrid Hamran, Erna Ansnes, Kari Gjesteby, Stein Wessel-Aas og Sveinung Lunde. De har delt på 800.000 kroner, og har hatt ti møter på under en time.

- Styremedlemmene har fått 3-4000 kroner per time, sier en opprørt Ødegaard.

Ikke offentlig
- Jeg sitter selv i en rekke aksjeselskaper, og det får være grenser. Det er tross alt eid av det offentlige, og er penger som går ut av det store fellesskapet. Her er det ikke utvist måtehold, sier Ødegaard.

Styredokumentene er ikke offentlige. Det er en av effektene av at det som tidligere var en havneetat har blitt et KF, som kommunale AS kalles. Den effekten liker ikke Ødegaard.

- Det skal være transparent og gjennomsiktig. KF-papirer er ikke offentlige, sier han.

- Naive politikere
Espen Andreas Pay og hans selskap Urbanium har vært daglig leder i Hav eiendom og fått utbetalt 1,8 millioner kroner i honorar for det. Han er også opprørt.

- Det er utrolig naivt av politikerne at de ikke sjekker ting grundigere før de uttaler seg, sier Espen Pay til NA24.

- I Urbanium Consulting har vi vært fem personer som har jobbet med Hav eiendom. Det er ikke snakk om min lønn, men lønn for fem personer, det er sivilarkitekter og økonomer. Det er inkludert 25 prosent moms, husleie, drift og kontorutstyr. Som styreleder sa er dette billigere enn om man skulle ansette egen administrasjon, sier Pay.

Omsetter for 200 mill.
Det har ikke vært snakk om fem årsverk.

- Den jobben vi gjør for Havnevesenet er en liten jobb for Urbanium. Urbanium omsetter for flere hundre millioner kroner i året. Vi synes det er morsomt å være med å utvikle Bjørvika og sikre verdier for byen, sier Pay.

Urbaniums regnskap for 2006 viser en omsetning på 194 millioner kroner mot 3 millioner kroner i 2005 og et årsresultat på 42 millioner kroner mot 23 millioner i 2005.

Urbanium utvikler boliger i Oslo-området. Ifølge egen årsrapport hadde selskapet ved inngangen til 2006 over 600 leiligheter under utvikling og bygging. Innen utgangen av året hadde det økt til 1.000 boliger. Selskapet bygger i Nydalen, ved Valle Hovin og ved Carl Berners plass og planlegger oppstart av boliger på Grünerløkka, Ensjø, Gamlebyen og Kampen.

Avvikles?
I årsrapporten er det beskrevet hvordan selskapet inngikk en avtale med HAV Eiendom AS om «Management for hire», som i november 2005 ble forlenget ut 2008. Urbanium Consulting AS skal bistå HAV Eiendom AS med daglig ledelse av selskapet.

Nå sier Ødegaard at avtalen er i ferd med å avvikles.

- Ja, vi fikk opplyst at avtalen skal avvikles. Hav eiendom har slumret i flere år, det har ikke vært noe aktivitet. Det er først nå vi overfører eiendommene, det har tatt lang tid, sier Ødegaard.

Men dette avviser Pay.

- Jeg kjenner ikke til at det har vært en diskusjon, sier Pay.