Gå til sidens hovedinnhold

Refser styring av naturreservat

Riksrevisjonen gir fylkesmannen i Nord-Trøndelag kraftig kritikk for å ha tatt for lett på forvaltningen av Øvre Forra.

En rapport fra riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvaltning av verneområdet.

En svakhet som pekes ut er at Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke har sett alvorlig nok på gjengroingen av artenes leveområde. Professor Asbjørn Moen ved NTNU har undersøkt området for Riksrevisjonen.

- Miljøvernmyndighetene har forsømt seg og verdiene i verneområdet forfaller. Det er også grunnen til at Riksrevisjonen kommer med meget kraftig kritikk, sier professoren til Trønder-Avisa. Han mener det er på høy tid med tiltak, og har foreslått en plan for å ivareta det økologiske mangfoldet.

Reservatet strekker seg over Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker, og betegnes som et unikt våtmarksområde med et rikt fugle- og planteliv. I 2002 fikk området Ramsar-status, som betyr at det er et viktig våtmarksområde i internasjonal sammenheng, særlig for vannfugler.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis