Gå til sidens hovedinnhold

Reinås i klinsj med ministeren

Jan Reinås mener staten ikke fortalte sannheten i et brev om hans avgang fra Hydro.

Sommerens strid om opsjonsutbetalingene var tema i Stortinget onsdag ettermiddag. Sentralt står et brev nærings- og handelsdepartementet sendte den amerikanske Hydro-aksjonæren Fidelity i oktober i år.

NA24 - din næringslivsavis

I september sendte Fidelity et brev der de uttrykte bekymring over regjeringens behandling av Hydros tidligere styreformann Jan Reinås.

Bekymringen gjaldt blant annet at regjeringens eierpolitikk kan få aksjekursen til å falle i enkeltselskaper.

- Ikke korrekt
- Jeg har sett Fidelitys spørsmål og må nok medgi at det svaret nok ikke er korrekt i forhold til det som er mine nedtegninger og registreringer, sa tidligere Hydro-styreleder Jan Reinås i høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han viser til at departementet skrev at styrets beslutning om å avvikle opsjonsprogrammene i Hydro skapte en offentlig debatt og at en konsekvens av denne var at styreformann Jan Reinås valgte å gå av.

Reinås forteller at han ikke hadde noen ambisjoner om å gå av før han fant det helt nødvendig etter hans første av to telefonsamtaler med nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen 4. august.

- Jeg synes det er litt ubehagelig at det ble fremstilt som at jeg ble redd og stakk av, sier han og viser til at han ikke hadde ambisjoner om å gå av som styreleder i Norsk Hydro.

- Ikke sant
Reinås ønsket ikke å snakke med pressen etter at høringen var over. Til NA24 sier komiteens ordfører Per Kristian Foss (H) at det ikke er et menneske i Norge som tror at Reinås ønsket å gå av.

- Det som sto i brevet til Fidelity er ikke sant, sier han.

Det var en offensiv Jan Reinås som møtte til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og på flere punkter angrep han statsråd Dag Terje Andersen, som ble hardt presset, særlig av Per Kristian Foss og Carl I. Hagen (FrP).

- Jeg kan ikke se at det ut fra rene aksjonærinteresser forelå omstendigheter som kunne forklare og forsvare hvorfor staten opptrådte som den gjorde i denne saken, sa Reinås under høringen.

Reinås ble overrasket
Han ble overrasket da statsråden sent på kvelden fredag 3. august, sa at han mente det var til det beste at Reinås gikk av og at han antok at det betydde at Reinås selv tok ansvaret og besluttet sin avgang.

- Opptakten til møtet var at departementet hadde avholdt en pressekonferanse der konklusjonen fra de to advokatrapportene ble presentert. Jeg hadde forøvrig ikke fått tilgang til å se rapportene og drøfte dette i Hydro før det ble offentliggjort i pressen, sier Reinås.

Kan ikke være riktig begge deler
Dag Terje Andersen avviste at han hadde opptrådt kritikkverdig.

- Jeg kan ikke se noe kritikkverdig i at jeg som representant for største aksjonær ga uttrykk for mine meninger om det som hadde skjedd og hvordan det påvirket statens syn på det kommende styrevalget, sa nærings- og handelsministeren.

- Hvorfor skrev du i brevet til Fidelity at Reinås valgte å gå, når du i telefonsamtale sa at «du må gå». Det kan ikke være riktig begge deler, presset Per Kristian Foss.

- Jeg oppfatter ikke samtalen på lørdag som en klar beskjed om at «du må gå», men la nå det ligge. Jeg har allerede understreket at det kan være forskjellige oppfatninger. Jeg ga råd om at det etter min vurdering ville være best om Reinås trakk seg tilbake, svarte Andersen.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka