Gå til sidens hovedinnhold

Reindrift og annen næring – sameksistens eller konflikt?

Her kommer tilsvar til Olav Gunnar Ballos angrep på reindrifta i dette debattinnlegget.

Av stortingsrepresentant Arne L. Haugen og stortingsrepresentant Sigrun Eng (Ap)

På et folkemøte i Kvalsund forleden gikk stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo til kraftig angrep på reindrifta. Med sine uttalelser viste han at han er på kollisjonskurs med Regjeringas politikk. Vi mener at Ballo med sine unyanserte utspill fyrer opp under de destruktive kreftene som gjerne trer frem i konfliktsonen mellom reindrift og annen næringsutøvelse i de samme områdene. For, det må ikke stikkes under en stol at her er muligheter for mye uenighet, konflikter, rettssaker osv.

Vi mener det selvsagt er positivt at representanter for de ulike næringene kjemper for sine interesser, men vi vil understreke nødvendigheten av at alle må ha respekt for at andre også har næringsinteresser i de samme områdene. Og denne respekten må være gjensidig. Vi har et ansvar for å få til en konstruktiv dialog mellom de ulike næringsinteressene, som gir grunnlag for framtidsretta nærings- og samfunnsutvikling i disse områdene.

Det er da vi må lytte til arbeids – og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansens utspill om hvordan vi skal få til økt satsing innen samiske kombinasjonsnæringer, utmarksturisme og reiseliv. «Hvis kloke mennesker bruker godviljen sin, så er det mulig og drive reindrift og andre næringer i samme områder, men hvis man i utgangspunktet mener at dette ikke skal lykkes, ja så gjør det ikke det.» Det er mulig at dette kan være noe naivt. Men vi må i hvert fall forsøke. Det har vi som nasjon en forpliktelse til.

Dessverre ser vi at vi ikke alltid lykkes. Det er det en rekke eksempler på fra Trollheimen-området i sør til Finnmark. Derfor har vi også enorme utfordringer foran oss, som krever vilje og evne til sameksistens og samarbeid. Ikke minst blir dette helt avgjørende krevende når utredningen om samenes rettigheter utom Finnmark etter hvert nå skal behandles. Da mener vi at det er nødvendig at overforenkla og provoserende utspill unngås.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken