Gå til sidens hovedinnhold

Rekord for meglerhusene

Norske meglere tjener rått og håver inn millioner.

Av:Knut BraatenMeglerhusene fikk til sammen driftsinntekter på 4812,6 millioner kroner i første kvartal 2007.Det er en økning på 795,6 millioner kroner (19,8 prosent) sammenlignet med første kvartal 2006, ifølge en pressemelding fra Kredittilsynet.Meglerhus som ikke er bank

Meglerhusene som ikke er bank fikk driftsinntekter på til sammen 3568,9 millioner kroner i første kvartal 2007. Det er en økning på 871,2 millioner kroner (32,3 prosent) fra første kvartal 2006.Den største inntektsøkningen er fra emisjons- og rådgivingsvirksomhet. Økningen var her på 504,5 millioner kroner.Meglerhus som er bank

Driftsinntektene for meglerhus som er bank var på 1243,7 millioner kroner, noe som er nedgang fra 1319,3 millioner kroner fra i første kvartal 2006.Bak denne nedgangen ligger i hovedsak en nedgang på 52,2 prosent i inntektene fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet. I tillegg kommer en reduksjon på 20,8 prosent i inntekter fra handel med andre finansielle instrument enn egenkapital- og gjeldsinstrument.Ved utgangen av første kvartal 2007 var det 91 meglerhus med konsesjon fra Kredittilsynet. Det er seks flere enn ved utgangen av 2006. Talet på tilsatte i meglerhusene har gått opp med 8,1 prosent i den samme perioden, viser tall fra Kredittilsynet.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg